Salariul mediu net a scăzut până la 2.669 lei

Câştigul salarial mediu nominal brut a fost în august de 4.449 lei, cu 1,4% mai mic decât cel din iulie, iar cel net a fost de 2.669 lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 39 lei (1,4%), cele mai mari salarii medii, de 6.319 lei, fiind obţinute în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi de servicii informatice

Conform informaţiilor Institutului Naţional de Statistică. cele mai semnificative scăderi ale salariului mediu net au fost de 17,1% – în extracţia cărbunelui superior şi inferior, între 5% şi 8% – în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, alte activităţi industriale, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), extracţia minereurilor metalifere, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, între 3,5% şi 5% – în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea produselor din tutun, captarea, tratarea şi distribuţia apei, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii.
Creşteri importante ale salariului mediu net au fost în telecomunicaţii – cu 5,2%, în activităţi de editare – cu 4,9%, în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea băuturilor, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, tranzacţii imobiliare, transporturi pe apă, transporturi aeriene – între 2% şi 3,5%.
În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (cu 2%, ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare), respectiv sănătate şi asistenţă socială (cu 0,5%). Câştigul salarial mediu net din administraţia publică a crescut cu 1 leu comparativ cu luna precedentă.
Indicele câştigului salarial real (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum) faţă de august 2017 a fost de 107,5% şi de 98,3% pentru faţă de iulie 2018. Faţă de octombrie 1990, indicele a fost de 191,6%.

Top 5 salarii

1. Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice – 6.319 lei

2. Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului – 5.509 lei

3. Transporturi aeriene – 5.430 lei

4. Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale – 5340 lei

5. Activităţi de editare – 5.334 lei

Articole din aceeasi categorie