Salariu mediu a crescut uşor şi spre sfârşitul anului trecut

Câştigul salarial mediu brut pe economie a crescut cu 3,1% în noiembrie 2017, faţă de luna anterioară, până la 3.430 lei, în timp ce valoarea netă s-a situat la 2.464 de lei, în urcare cu 3% (72 lei), valorile cele mai mari ale salarialului mediu net fiind înregistrate în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice (6.157 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.409 lei).

Datele Institutului Naţional de Statistică arată că, în noiembrie 2017, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare faţă de luna octombrie 2017.
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor – cu 14%, în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor -10,2%, în fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor din tutun, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), cercetare-dezvoltare, extracţia cărbunelui superior şi inferior, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a., fabricarea altor mijloace de transport – între 7% şi 10%, şi în fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, alte activităţi extractive, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – între 5% şi 6%.
Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în industria metalurgică – cu 3,6%, în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură) – între 1,0% şi 2,5%.
În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net în învăţământ (cu 3%) ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice, în administraţia publică (cu 2,7%), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (cu 0,6%).

Faţă de luna noiembrie 2016, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 13,4%.

Articole din aceeasi categorie