S-au prelungit termenele de depunere pentru două apeluri POR

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR), din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, a anunţat că prelungește cu o săptămână termenele de depunere a proiectelor în cadrul Apelului POR 2016/2/2.1.A – Microîntreprinderi, AP 2, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, respectiv POR/102/2/2, AP 2, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Astfel, în cazul apelului POR 2016/2/2.1.A – Microîntreprinderi proiectele se vor putea depune până la 4 mai 2017, ora 12, iar în cazul apelului POR/102/2/2, termenul depunerii a fost prelungit, până la 30 august 2017, ora 12. Restul condițiilor și prevederilor din ghidurile specifice rămân neschimbate.

Apelul de proiecte POR/102/2/2, AP 2, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor nu va fi suspendat la împlinirea primelor 2 luni de depunere (respectiv în 23 aprilie a.c.). Eventuala suspendare a depunerii cererilor de finanțare va face obiectul unei analize la nivelul AMPOR (privind alocarea financiară disponibilă, evoluția procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor depuse) și va fi comunicată, din timp, tuturor potențialilor solicitanți.

În ceea ce privește termenele specificate pentru pragul de calitate a proiectelor depuse la acest apel, acestea nu se modifică, neafectând rezultatele procesului de selecție și contractare a proiectelor. De exemplu, un proiect care trece pragul de calitate de 85 puncte va fi contractat automat indiferent dacă este depus până la sau după data de 23 aprilie, având în vedere că după această dată pragul de calitate coboară la 80 de puncte.

Articole din aceeasi categorie