S-a lansat proiectul pentru reabilitarea castrului roman de la Turda

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda în calitate de beneficiar au semnat Contractul de Finanţare nerambursabilă pentru proiectul „Restaurarea, punerea în valoare şi introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda”.
Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – ”Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 – ”Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.
Proiectul are ca obiective restaurarea, conservarea şi protejarea durabilă a vestigiilor arheologice ale Castrului legiunii V Macedonica de la Potaissa, municipiul Turda de astăzi, pentru a restitui obiectivul patrimoniului cultural universal. Totodată, se are în vedere valorificarea turistică a Castrului legiunii V Macedonica de la Potaissa pentru impulsionarea dezvoltării locale şi creşterea competitivităţii zonei. ‘’Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de vizitatorii/turiştii români şi străini interesaţi de turismul istorico-cultural sau de sejururi turistice integrate’’, a anunţat Primăria Turda.
Proiectul are o valoare totală de 21.861.853,51lei, din care 18.181.133,06 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 2.780.429,98 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, 428.005,26 lei reprezintă valoarea cofinanţării eligibile a Municipiului Turda iar 472.285,21 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA.
Perioada de implementare a proiectului este de 50 de luni, începând cu data de 04.04.2018 până la 03.06.2022.

Articole din aceeasi categorie