Revistă românească de cultură la München

revista La München a apărut, recent, primul număr al revistei de cultură ALTERNANŢE, care reuneşte în paginile ei exclusiv creaţii literare şi de artă din toată lumea, dar cu precădere din România. Aşa cum spun membrii colegiului de redacţie, în cuprinsul revistei “vor alterna poezia, eseul, critica, proza, teatrul, însoţite de lucrări grafice şi de pictură ale celor mai aleşi reprezentanţi ai ei”, publicaţia urmînd să rămînă “deschisă tuturor, mai ales tinerilor scriitori, artiştilor plastici din ţară, precum şi celor din afara ei, încercînd astfel să ofere o panoramă cît mai cuprinzătoare a creatorilor reuniţi în paginile ei.”.

Ediţia on-line este publicată în internet la adresa http://www.revista-alternante.de şi a fost deja înregistrată de Biblioteca Naţională a Germaniei – Centrul ISSN. În acest prim număr, ilustrat cu grafica lui Mircea S. Bozan, au apărut versuri, eseuri, proză, traduceri, interviuri şi critică literară, semnatari fiind Gellu Dorian, Rodica Grigore, Bedros Horasangian, Clelia Ifrim, Vasile Gogea, Adrian Alui Gheorghe, Ion Maria, Ioan Negru, Iulian Boldea, Gabriel Cojocaru, Constantin Arcu, Miron Kiropol, Iulian Dămăcuş, Ştefan Doru Dăncuş, Olimpia Iacob şi Stelian Ţurlea.

Viorel DĂDULESCU

Articole din aceeasi categorie

    Nu exista articole asemanatoare