Retrospectiva Mircea VREMIR: Feţele luminii

Muzeul de Artă Cluj-Napoca (MACN), instituţie publică de interes judeţean, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, organizează în parteneriat cu Galeria Quadro, în perioada 22 martie – 15 aprilie 2017, expoziţia retrospectivă din creaţia artistului Mircea Vremir, „Feţele luminii”.

Această expoziţie este rezultatul unei selecţii semnificative din creaţia artistului. Astfel, lucrări de pictură (curator: Dan Breaz) şi lucrări de grafică şi sculptură (curatori: Portik-Blénessy Ágota, Székely Sebestyén György, Vécsei Hunor) vor putea fi admirate la Muzeul de Artă Cluj-Napoca şi, respectiv, la Galeria Quadro. Vernisajul expoziţiei începe miercuri, 22 martie, la ora 18, la Muzeul de Artă Cluj-Napoca şi continuă, la ora 19, la Galeria Quadro.

Mircea Vremir s-a format ca artist la Institutul de arte plastice din Iaşi şi la Institutul de arte plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, în intervalul 1949-1955. Opera de aproape patru decenii a artistului este o mărturie a interesului său constant pentru refacerea legăturii cu marea pictură românească interbelică şi cu experienţa avangardei istorice. Subiectele abordate de artist, care pot fi admirate şi în cadrul expoziţiei, sunt natura specifică peisajului local, figura umană, portretul şi natura statică. Un loc special în creaţia artistului îl ocupă peisajul fascinant al Deltei Dunării, care a decantat în fiinţa artistului o nouă viziune asupra armoniei şi echilibrului dintre fiinţa umană şi o natură încremenită într-o vară eternă.

Actuala retrospectivă identifică, prin conceptul „feţele luminii”, capacitatea specială a artistului Mircea Vremir de a reconstrui lumea vizibilă din forme asemănătoare unor faţete ale luminii, care reflectă şi detaliază bogăţia spectrului cromatic. Feţele de lumină sunt reprezentări rezumative ale lumii vizibile şi sunt create de artist pentru a o recompune prin esenţializare. Peocuparea pentru esenţializarea formelor îl înscrie pe artist în marea tradiţie modernă, care a căutat să elibereze gestul pictural de manierism involuntar şi repetiţie redundantă.

Expoziţia Feţele luminii sintetizează unele dintre cele mai semnificative perioade ale creaţiei artistului: accentele realiste ale primilor ani de creaţie, postimpresionismul liric, sintetismul postcezannean şi dinamismul expresionist al maturităţii sale creatoare.

Expoziţia va rămâne deschisă până în 15 aprilie a.c.

Articole din aceeasi categorie