Record de cereri înregistrate în judeţul Cluj pentru bilete de tratament

Numărul solicitărilor depuse la Casa Judeţeană de Pensii Cluj pentru bilete de tratament este de aproape 20 de ori mai mare decât numărul locurilor repartizate pentru pensionarii clujeni până în acest moment. Directorul Casei de Pensii Cluj, Rodica Selaru a anunţat, în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural, că până acum s-au depus 6.285 cereri şi au fost primite şi valorificate un număr de doar 333 bilete de tratament. Şelaru a afirmat că cele mai solicitate staţiuni sunt Vatra Dornei, Covasna, Buziaş, Căciulata, Saturn, Eforie Nord, Olăneşti, Turda, Sovata, Felix. În schimb, pentru staţiunile Amara, Bizusa, Moneasa, Sângeroz-Bai, Govora şi Slănic Prahova clujenii nu solicită bilete de tratament. Potrivit directorului Casei de Pensii Cluj, anul trecut s-au solicitat nu mai puţin de 10.497 de cereri însă nu s-au putut atribui decât 5423 de bilete.
Rodica Şelaru a precizat că în cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament aceluiaşi beneficiar, indiferent dacă este cu plata unei contribuţii sau gratuit.

Cum se obţine un bilet de tratament
Cei interesaţi de obţinerea unui bilet de tratament trebuie să completeze o cerere pe formularul aprobat de Casa Naţională de Pensii Publice Bucureşti la care se ataşează după caz: copie BI/Ci, cupon de pensie, adeverinţa cu salariul brut (daca este cazul), acte justificative pentru acordare bilet gratuit (copie certificat de încadrare în grad de handicap şi programul recuperator, copie decizie de încadrare în grad de invaliditate dacă are menţiunea de tratament balnear şi programul recuperator, copie hotărâre lege specială);
Prin cerere solicitantul poate opta pentru cel mult 3 staţiuni. Totodată, cererea împreună cu actele necesare se depun cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită bilet. Biletele pe serii se repartizeaza prin aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de Casa Naţională de Pensii Publice Bucureşti în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut de fiecare solicitant în baza unor criterii specifice de acordare stabilite pentru fiecare tip de asigurat, în funcţie de opţiunea făcută de solicitant şi de ordinea menţionată pe cerere.
Listele cu cererile aprobate sunt afişate la sediul Casei Judeţene de Pensii Cluj şi pe pagina de internet a Casei Judeţene de Pensii Cluj. La ridicarea biletului de tratament solicitantul trebuie să prezinte obligatoriu ultimul/ultimele cupoane de pensii/indemnizaţii în original şi xerox, biletul de trimitere de la medicul de familie în original şi xerox, actele de gratuitate în original şi xerox (dacă are repartizat bilet gratuit), adeverinţă de venit (dacă se regăseşte în această situaţie).
C.P.

Articole din aceeasi categorie