Publicaţii ştiinţifice ‘Palestrica Mileniului III’, octombrie – decembrie 2012

Tehnica de bază în sport, evoluţia mişcării olimpice, publicaţii sportive,…

Reuşita unui număr este dată de autori, de cele mai multe ori nume de referinţă prin responsabilitatea abordărilor tematice, prin temele alese (colaboratori din ţară şi de peste hotare), prin apariţiile la termen ale publicaţiei respective (semn de bun manageriat editorial), de condiţiile tehnice de tipărire,… Toate la un loc, nu sînt singurele atu-uri puse în discuţia unei reuşite editoriale, fac ca publicaţia să fie căutată, citită, comentată, de aici şi pînă la dorinţa de a fi cuprins în paginile revistei nefiind decît un pas.

Palestrica Mileniului III. Civilizaţie şi Sport – redactor şef Traian Bocu; redactori şefi adjuncţi Simona Tache/Cluj – Napoca şi Dan Riga/Bucureşti – este publicaţia ştiinţifică care întruneşte toate calităţile mai sus amintite, lucru semnalat de subsemnatul de foarte multe ori. O fac şi de data acesta, avînd ocazia să scriu despre un număr divers tematic, despre semnături care nu mai au nevoie de prezentări, referindu-mă şi la odeschidere internaţională de apreciat. Şi atunci trebuie să-i amintesc pe Traian Bocu, Ramona Jurcău, Ioana Jurcău, Ştefan Maroti, Leon Gomboş, Petru Derevenco, Gheorghe Dumitru, Dana Maria Dimulescu, Gheorghe Chiriţi, Daniel Leucuţa, Adriana Albu, Elena Balint, Ioana maria Curiţianu, Mircea Neamţu, Alexandru Ionescu, Florentina Nechita, iar de peste hotare Amine Elloumi, Mohamed Mohamed, Jaroslav Brod’ani, Jaromir Simonek (ultimii doi de la ‘Constantine the Philosopher’ University, Nitra, Slovacia).

Temele abordate în cadrul celor cinci distincte capitole – articole originale, studii de caz, articole de sinteză, actualităţi editoriale, manifestări ştiinţifice – sînt din cele mai diverse, cu trimiteri la specialişti în domeniu şi nu numai.

Editorialul prof. dr. Traian Bocu abordează din nou o actualitate frapantă de strictă specialitate, ‘Consideraţii asupra tehnicii de bază în sport’, componentă de bază ale antrenamentului sportiv. Porfesorul Bocu pune în discuţie cauzele însuşirii tehnicilor greşite, erorile în selecţia sportivilor (rolul şi impactul tipului temperamental al indivizilor selecţionaţi este un punct forte în tema abordată), orientarea sportivă eronată.

Cum avem de-a face cu un număr în care sînt abordate ‘n’ probleme de specialitate, mă voi opri asupra cîtrova doar, printre care influenţa terapiei prin muzică asupra stării de anxietate şi a cortizonului salivar, în stresul indus de efortul fizic intens şi de scurtă durată; relaţia sport – polifenoli; modalităţi de aplicare a sistemelor mecatronice în antrenamentul probei de 110 mg-studiu de caz; predicţia indicilor de coordonare la jucătorii de hochei pe gheaţă în baza structurii capacităţilor coordinative; managementul organizării şi conducerii pregătirii sportive a unui atlet, săritor la înălţime, pe parcursul unui an de pregătire; constituirea noilor state independente şi evoluţia mişcării olimpice; publicaţii româneşti în domeniul sportului (‘Psihologia sportului pentru antrenori’ de Marius Crăciun, ‘Comunicarea în activităţile sportive’ de Leon Gomboş, Odiseea Olimpică’ de Efim Josanu), In memento Ioan Bînda, întîlnirea veteranilor atletismului clujean, recenzia cărţii ‘Dezbateri în predarea educaţiei fizice’ de Susan Capel, Margaret Whitehead (Routledge, Londra, 2012).

Conferinţa Naţională de Medicină Aplicată

Societatea Medicală Română de Educaţie Fizică şi Sport şi UMF ‘Iuliu Haţieganu’ sînt organizatoarele primei Conferinţe Naţionale de Medicină Aplicată la Educaţia Fizică şi Sport, eveniment ştiinţific programat între 30 şi 31 mai a. c.

Scopul conferinţei este dezbaterea unor tematici de interferenţă între educaţia fizică şi sportul actual şi medicina modernă cu diferitele sale ramuri.

Patru sînt secţiunile conferinţei : educaţie fizică – medicină şcolară şi universitară – pediatrie socială; sport de performanţă – medicină sportivă – recuperare – tratamente; activitate fizică – fiziologia efortului – medicină psihosomatică; calitatea vieţii – sănătate publică – igienă – nutriţie – sănătate mintală.

Cei interesaţi pot trimite lucrări sau se pot înscrie pînă în data de 30 aprilie 2013 (site-ul conferinţei : www.medicina sport.performed – events.ro). Voi reveni asupra conferinţei în cel mai scurt timp posibil.

Demostene ŞOFRON

Articole din aceeasi categorie

    Nu exista articole asemanatoare