Proiectul „Cetăţenii sunt uniţi” la Grădiniţa Specială Malteză

Grădiniţa Specială Malteză din Cluj-Napoca derulează, timp de zece luni (februarie -noiembrie 2018), o suită de acţiuni menite să încurajeze copiii cu dizabilităţi neuro-motorii să se integreze în viaţa socială, prin interacţiunea cu grupuri de copii din şcoli clujene.

Personalul specializat al unităţii preşcolare şi părinţii, sunt la rândul lor, antrenaţi într-un schimb de experienţă cu profesionişti şi grupuri de acţiune dedicate aceluiaşi profil educaţional. Proiectul lansat în acest scop a fost intitulat „Cetăţenii sunt uniţi”, iar grupul ţintă beneficiar este format din toţi copiii înscrişi în anul educaţional 2017-2018 la Grădiniţa Malteză.

Începând de marţi, 27 februarie, până vineri, 2 martie, Grădiniţa Malteză marchează „Zilele porţilor deschise” printr-un program antrenant, la care participă grupuri de copii din şase şcoli clujene – Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, Grupul Şcolar „Samus”, Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga”, Colegiul Tehnic ”Ana Aslan”, Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse privind Educaţia Incluzivă/Integrată şi Liceul de arte vizuale ”Romulus Ladea”. Profesori, părinţi şi voluntari vizitează Grădiniţa şi desfăşoară activităţi împreună cu copiii cu dizabilităţi neuro-motorii.

Proiectul „Cetăţenii sunt uniţi” include un stagiu de voluntariat cu membrii Asociaţiei „Be Inclusive”, amenajarea unui spaţiu de terapie prin joc, organizarea unui târg de primăvară cu obiecte realizate de copii, a unui concurs de ciclism, şi a unei parade cu personaje preferate din basme şi filme de animaţie. În final, copii, educatori şi părinţi vor lua parte la un picnic în Parcul Central ,,Simion Barnuţiu”. Toate activităţile vizează stimularea cognitivă a copiilor, a comunicării dintre ei, şi vor fi urmate de sesiuni de dialoguri interculturale cu referire la toleranţă, nediscriminare, stigmatizare, precum şi la incluziunea socială a persoanelor vulnerabile. Elevi, profesionişti din domeniul educaţiei, părinţi şi reprezentanţi ai comunităţii vor aborda aceste teme.

Preşedintele Asociaţiei “Be inclusive”, Anca Maier, coordonator al proiectului „Cetăţenii sunt uniţi”, şi directoarea Grădiniţei Malteze, Mirela Codreanu, au oferit, pentru cotidianul “Făclia”, detalii despre acest proiect.
Directoarea Mirela Codreanu are convingerea că proiectul va contribui substanţial la integrarea socială a copiilor înscrişi în unitatea specială de educaţie pe care o conduce. „Copiii noştri vor trăi experienţe inedite, alături de copii din şcoli de masă din oraş. Interacţiunea dintre ei va imprima un model comportamental, reacţii reciproce constructive”, spune directoarea grădiniţei.

Referindu-se la acţiunile prevăzute în proiect, preşedintele Asociaţiei “Be inclusive”, Anca Maier, a evidenţiat că încă din debutul activităţilor, prin Zilele Porţilor Deschise, „sunt create punţi de legătură între copii, sunt înlăturate bariere, este stimulată interacţiunea între copii de vârste diferite şi proveniţi din medii diferite”.
„Specialiştii sunt alături de noi şi îşi vor exprima punctele de vedere referitor la prevenirea stigmatizării şi a inechităţilor sociale”, a punctat Anca Maier.

Pentru „Târgul de primăvară”, copiii Grădiniţei şi elevi din mai multe şcoli din oraş vor confecţiona felicitări, mărţişoare şi diferite ornamente, pe care le vor încredinţa, apoi, Asociaţiei “Be inclusive”. Aceasta va avea misiunea de a organiza o expoziţie cu aceste lucrări, în perioada 28-30 martie. „Publicul, din care vor face parte mai ales membri ai comunităţii noastre, va putea face donaţii pentru a susţine activităţile ce se desfăşoară în Grădiniţa Malteză. Copiii îi vor răsplăti pe donatori cu obiecte frumoase, lucrate de ei, din expoziţie”, a relatat Mirela Codreanu. Pe de altă parte, alte şcoli incluzive si şcoli speciale vor concura pentru a ajuta câte un copil partener de la Grădiniţa Malteză, împărţind cu acesta premiul câştigat.

În ce priveşte Carnavalul care se va desfăşura la toamnă, în Parcul Mare al oraşului, evenimentul se anunţă atractiv şi pentru organizatori şi pentru public, mai ales prin prezenţa unor îndrăgiţi eroi din basme şi din desene animate. După defilarea personajelor legendare, participanţii se vor delecta, la un picnic, cu produse gastronomice sănătoare şi gustoase.
„Toate activitătile se vor încheia cu mese rotunde pe tema grupurilor vulnerabile, la care vor participa partenerii noştri din şcoli incluzive şi şcoli speciale, părinţi, profesori şi admirabilul grup de voluntari care susţine acţiunile noastre”. „Concluziile acestor discuţii ne vor fi de mare folos în activitate”, au evidenţiat Mirela Codreanu şi Anca Maier.

Reporter Făclia: Cum se formează, într-o comunitate, obişnuinţa de a nu stigmatiza, de a nu discrimina în niciun fel aceşti copii vulnerabili ?

Mirela Codreanu: Numai şi numai prin paşi mărunţi. Activităţile împreună sunt principalul mijloc, astfel ne cunoaştem atât nevoile, cât şi calităţile. Învăţăm, cu tact, să ne acceptăm reciproc. Rolul familiei, al părinţilor este major. Şi părinţii unei familii cu copii cu dizabilităţi sunt vulnerabili, au o emotivitate crescută, trăsături sufleteşti aparte.

Anca Maier: Este esenţial ca un copil cu dizabilităţi neuro-motorii să participe pe picior de egalitate la activităţi şcolare, de joc şi sociale. Mediul neadaptat este cel care “dizabilitează” persoana, în general. Eliminarea unor bariere şi facilitarea participării active la viaţa socială a copiilor cu dizabilităţi neuro-motorii este o obligaţie a fiecăruia dintre noi. Proiectul „Cetăţenii sunt uniţi” vizează o schimbare în mentalitatea oamenilor, în spiritul fraternităţii, va întări sentimentul de responsabilizare a comunităţii în procesul de creare a unui mediu prietenos, fizic şi atitudinal, favorabil incluziunii. La Grădiniţa Malteză, fiecare copil este integrat într-un program de educaţie specific nivelului său de dezvoltare, dar şi în activităţi de recuperare care să-i permită dezvoltarea autonomiei, concomitent cu integrarea în viaţa socială. Susţinerea familiei este foarte importantă pentru o bună incluziune şcolară şi socială. Este extrem de important să stabilim relaţii de parteneriat solide, autentice, între familie, grădiniţă, şcoală şi alte centre de suport.

Grădiniţa Specială Malteză este singurul centru de zi din Cluj-Napoca, destinat copiilor cu dizabilităţi neuromotorii severe – encefalopatii infantile sechelare, retard sever, retard psihomotor mediu şi grav, autism – şi cu alte deficienţe asociate, cu vârste cuprinse între doi şi nouă ani. Proiectul este acreditat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi funcţionează din 1992, ca răspuns la necesitatea stringentă de dezvoltare a unor servicii de specialitate pentru prevenirea marginalizării şi abandonului şi pentru a le creşte acestor copii şansele de recuperare şi integrare în comunitate.

Programele Grădiniţei se bazează pe o educaţie specială, kinetoterapie, logopedie, stimulare multi-senzorială şi cognitivă, dar şi pe terapia prin muzică şi consiliere.

Carmen Fărcaşiu

Articole din aceeasi categorie