Proiect de cercetare, UBB: Alfabetizarea timpurie la copiii de etnie Roma din România

Un număr de 500 de elevi de etnie roma au fost evaluaţi pînă în prezent cadrul unui proiect de cercetare derulat de Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, UBB,  demararat la sfîrşitul lui august, anul trecut.

Proiectul, intitulat „Alfabetizarea timpurie la copiii de etnie roma din România: predicţii, niveluri si UBB-29strategii de îmbunătăţire a gradului de alfabetizare, ELIRA”, a presupus şi parcurgerea programului de intervenţie formativă pentru accelerarea alfabetizării la elevii din clasa I şi evaluarea impactului programului de intervenţie asupra abilităţilor de alfabetizare.

„Analiza rezultatelor obţinute pe parcursul acestor etape şi activităţi a constituit agenda de lucru a reuniunii Comitetului Ştiinţific al proiectului, activitate care s-a desfăşurat recent la Universitatea din Oslo (15 – 17 iunie 2015). Din partea Universităţii Babeş-Bolyai, promotor de proiect, au participat la reuniune dr. Dacian Dolean şi dr. Ioana Ţincaş, iar din partea partenerilor norvegieni, gazedele întîlnirii, au participat prof. Arne Lervåg, prof. Monica-Melby Lervåg şi Dr. Crina Damşa. Cu privire la strategia de diseminare a rezultatelor proiectului, s-a decis ca rezultatele cercetării să fie publicate  în jurnale indexate ISI cu factor de impact cît mai mare. Au fost identificate teme relevante pentru publicare, precum: Analize de regresie ierarhică prin care să se prezinte comparativ capacitatea de decodare a elevilor romi şi ne-romi la timpul de testare T1 (prima evaluare); Analzia impactului absenteismului asupra capacităţii de decodare; Studii de corelaţie între componenţa clasei de elevi, integrarea şcolară a copiilor romi şi dezvoltarea performanţelor şcolare ale acestora; Evaluarea programului de intervenţie ş.a. O atenţie specială a fost acordată de către participanţi analizei programului de intervenţie. S-au realizat analize de varianţă, regresii liniare şi alte prelucrări statistice asupra datelor din studiul longitudinal intreprins. Aceste analize multifactoriale continuă în etapa următoare a proiectului, pe măsură ce colecţia de date de cercetare se întregeşte” – precizează reprezentanţii universităţii clujene.

Potrivit acestora, ţinta finală a proiectului este de a identifica, pe baze ştiinţifice, factorii care au influenţă semnificativă asupra dezvoltării abilităţilor de alfabetizare timpurie şi  traducerea concluziilor de cercetare în programul de predare – învăţare la Aria curriculară Limbă şi comunicare.

M. T.

Articole din aceeasi categorie