Program nou de promovare şi învăţare a tehnicilor tradiţionale de ţesut, olărit şi pictură pe lemn la ASDR Dezmir

Despre asociaţia dezmireană (ASDR), ce sprijină din 2005 dezvoltarea rurală prin proiecte menite să reînvie şi să transmită copiilor tradiţiile, obiceiurile şi îndeletnicirile vechi ale satului, am mai relatat cu multă plăcere şi continuăm să o facem atâta timp cât diriguitorii de aici, în speţă prof. Viorica Rusu, coordonatoarea proiectelor, şi valoroşii săi colaboratori în ale meşteşugurilor, nu vor obosi să aducă frumuseţea tradiţiilor de odinioară în atenţia generaţiilor de azi. Aşa cum este şi un alt program al lor aflat în derulare şi intitulat „Modernizăm trecutul”.
Dacă avem în vedere cugetările unor mari personalităţi – între care le transcriem pe ale lui Nicolae Iorga: „Izvorul neamului meu e ţăranul român” sau „Cunoscând istoria, eroii, tradiţia, ne facem mai sociabili, mai altruişti, mai iubitori de om şi de viaţă”; sau Lucian Blaga: „Fiecare sat se simte, în conştiinţa colectivă a fiilor săi, un fel de centru al lumii” – rezultă că din aceste excepţionale valori spirituale şi materiale ale trecutului se nasc şi proiectele ce se derulează, astăzi, la Dezmir.
Prin promovarea şi învăţarea tehnicilor tradiţionale de ţesut, olărit şi pictură pe lemn, asociaţia îşi propune să unească într-un proiect mai multe tipuri de activităţi, având ca principal scop promovarea patrimoniului cultural imaterial rural, prin cele trei meşteşuguri tradiţionale transferate de meşteri cu multă experienţă tinerei generaţii din mediul rural.
Proiectul oferă elevilor din clasele I-VIII şi cadrelor didactice posibilitatea de a participa gratuit la ateliere de lucru, şezători şi tabere organizate la Atelierul de Meşteşuguri al Asociaţiei cu sediul în Dezmir. Pentru reuşita proiectului, asociaţia colaborează oficial cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Muzeul Etnografic al Transilvaniei, în program fiind selectate 10 şcoli din judeţ, în principal din zona Cluj-Napoca şi Turda.
În şcoli va fi lansat un concurs de eseuri cu tema „Obicei tradiţional din satul meu”, iar premianţii concursului vor beneficia de o tabără de cinci zile la atelierul ASDR, unde vor desfăşura practică în ateliere de pictură, modelaj, olărit, ţesut, cusături manuale, lucru cu mărgele, gătit şi atelier de jocuri vechi, întreaga atmosferă rustică amintind de casa bunicilor.
Cele trei grupe vor fi formate din câte 15 elevi, cărora li se asigură instruirea de către meşteri populari care au şi reale calităţi pedagogice, cum sunt ţesătoarele Virginia Damian şi Maria Pop, meşterul în olărit şi sculptură, Ştefan Tucudean, specialistele în cusături şi mărgelărit, Mirela Pop şi Alexandra Florean. În pictura pe lemn, primele cunoştinţe despre începuturile acestui meşteşug au şi fost predate de  dna Kelemen Ana, pictoriţă din Mera, care practică acest nobil meşteşug de la vârsta de 16 ani.
Prin strădania profesoarei Viorica Rusu, satul Dezmir a devenit un model în promovarea numeroaselor proiecte ce sprijină dezvoltarea rurală, dar în mod deosebit de a readuce meşteşugul tradiţional în vatra lui străbună. Este un model căruia trebuie să-i acordăm cuvenitul respect faţă de modul cum realizează prezervarea moştenirii artelor tradiţionale.
Dumitru VATAU

Articole din aceeasi categorie