Program de sprijin pentru crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a anunţat că, în perioada 2018-2020, crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița vor beneficia de o schemă de sprijin financiar pentru aplicarea programului de susținere a acestora, în vederea producerii cărnii de porc, pentru creșterea, îngrășarea și livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangalița către un procesator / altă persoană juridică.

La schema de ajutor participă, pe baze contractuale, furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, crescătorii de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița și procesatorii / alte persoane juridice care defășoară activități de prelucrare și conservare a cărnii, activități de comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, activități de comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne.

Potrivit programului, crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița, care își desfășoară activitatea în sectorul producției primare, vor primi cu titlu gratuit, un număr par de purcei, minim 2 și maxim 10, pentru creștere, îngrășare și livrare către un procesator cu care au încheiat contract în acest sens. Purceii pentru creștere și îngrășare sunt preluați de procesatori de la furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, în baza unui contract de livrare și transportați crescătorilor de porci.

Ajutorul de minimis reprezintă numărul de purcei primiți cu titlu gratuit de beneficiari, iar valoarea acestuia se calculează solicitantului ajutorului, respectiv furnizorul de purcei, prin înmulțirea numărului de purcei cu 250 lei/cap purcel.

Pentru a beneficia de acest program, crescătorii de porci trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate: a). să deţină exploatații înregistrate / autorizate sanitar veterinar; b). să încheie un contract cu un procesator sau cu altă persoană juridică; c). să primească cu titlu gratuit, un număr par de purcei, minim 2 și maxim 10, de la un procesator sau de la o altă persoană juridică, cu care are încheiat contract; d). să livreze minimum 50% din purceii primiți cu titlu gratuit, la procesatorul sau la altă persoană juridică, cu care a încheiat contract, la o greutate, în viu, de minim 130 kg/cap; e). să respecte structura rației furajere stabilită în contractul cu procesatorul sau cu o altă persoană juridică; f). să deţină registrul individual al exploataţiei, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 16 din anexa la Ordinul ANSVSA nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările și completările ulterioare.

Furnizorii de porci solicitanți ai ajutorului de minimis, trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a). să dețină scroafe și/sau scrofițe, înscrise în registrul genealogic; b). să furnizeze purcei înțărcați către procesator sau altă persoană juridică, la greutate minimă de 10 kg/cap, în baza unui contract de livrare; c). purceii să fie identificați potrivit legislației în vigoare.

Procesatorii și alte persoane juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a). să preia purceii de la furnizori, în baza unui contract de livrare și să îi transporte către beneficiari; b). să încheie contract cu beneficiarii pentru creșterea și îngrășarea purceilor; c). să preia de la beneficiari, în vederea abatorizarii si procesarii, cel puțin 50% din efectivul de purcei destinat îngrășării / beneficiar, la o greutate minimă, în viu, de 130 kg/cap; d). să plătească beneficiarului prețul stabilit prin contract.

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii, furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, crescătorii de porci din rasele Bazna și/sau Mangalita și procesatorii / alte persoane juridice, pot solicita înscrierea în program, în baza unei cereri, care se depune la direcția agricolă județeană (DAJ Cluj – Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 17, tel: 0264-591.752, fax: 0264 – 591.414, e-mail: office@dadrcj.ro), care îi înregistrează în registrele unice corespunzătoare, precum și în registrul de evidență al ajutorului de minimis.

Durata de aplicare a acestei scheme de ajutor de minimis este 2018-2020, iar valoarea totală a schemei de ajutor de minimis pentru anul 2018 este de 4,6 milioane lei, în limita sumelor aprobate MADR cu această destinație, de la bugetul de stat.

Articole din aceeasi categorie