Profesori și directori de școli clujene, învățați cum să devină lideri

Fundația Transylvania College și Inspectoratul Școlar Județean Cluj au anunțat lansarea proiectului “Schimbarea în educație începe cu fiecare”, prin care echipe manageriale și cadre didactice din patru școli clujene vor fi ajutate să-și dezvolte capacitățile manageriale și competențele generale specifice, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate, orientate pe nevoile elevilor și ale unei școli incluzive.

Cele patru unități de învățământ incluse în proiect sunt Școala Gimnazială Specială din Huedin, Școala Gimnazială Specială pentru deficienți de auz „Kozmutza Flora”, Colegiul Tehnic „Angel Saligny” – Cluj Napoca și Colegiul Tehnic „Dr. Ioan Rațiu”, Turda, ceea ce înseamnă 16 membri ai echipelor manageriale și 104 cadre didactice și personal de sprijin. De creșterea calității serviciilor educaționale oferite în școlile țintă și de reducerea riscurilor de părăsire timpurie a școlii, având șanse mai bune de a se integra pe piața muncii după absolvire, vor beneficia direct, pe termen lung, peste 1.000 de elevi.

„Vrem să schimbăm paradigme în învățământ, iar prin dezvoltarea celor șapte competențe prin programul «Leader in Me», copiii vor fi mai motivați să învețe, vor avea mai multă încredere în ei înșiși, ceea ce va duce, implicit, la îmbunătățirea rezultatelor școlare. Pe termen lung, creșterea calității serviciilor educaționale va înseamna reducerea absenteismului, a riscului de abandon școlar și șanse mai mari de a se integra pe piața muncii”, declară Ruxandra Mercea, directorul Transylvania College.

Prin programul „The Leader in Me”, aplicat de trei ani la Transylvania College, toți elevii devin parte activă în planul de dezvoltare a școlii. Elevii pot avea roluri de lider începând de la grădiniță, unde pot fi „copilul săptămânii”, continuând cu ciclul primar, unde pot fi „ambasadori ai școlii” și terminând cu liceul, când pot să ajungă în Consiliul Elevilor și să reprezinte elevii în întâlnirile cu conducerea școlii.

Proiectul are la bază nevoia identificată la nivelul fiecărei școli țintă ca echipele manageriale să își îmbunătățească și să-și dezvolte capacitatea de a gestiona instituțiile de învățământ și de a răspunde nevoilor elevilor și familiilor acestora în domeniul educației. De asemeni, proiectul răspunde nevoii de a dezvolta o cultură organizațională bazată pe principiile incluziunii școlare, egalității de șanse, nediscriminării și dezvoltării durabile, de care să fie atașați atât personalul școlar, cât și elevii și părinții acestora.

După identificarea nevoilor fiecărei școli din program, profesorii și elevii vor participa la sesiuni de pregătire, vor primi manuale și ghiduri. Proiectul promovează o cultură de leadership personal, în care elevii sunt implicați activ și au inițiative în ceea ce privește modul de învățare. Profesorii vor deveni, la rândul lor, formatori în acest proiect.

Co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, proiectul, inițiat de Fundația Transylvania College, în parteneriat cu IȘJ Cluj,  se derulează în perioada mai 2018 – noiembrie 2020.

Articole din aceeasi categorie