Problemele romilor, în atenţia edililor gherleni

În sala mică de şedinţe a Primăriei Municipiului Gherla a avut loc, zilele trecute, şedinţa Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor, la care au participat primarul municipiului Gherla, Ioan Neselean, viceprimarul Iulia Trif, şef serviciu SPAS, Caraba Rozsika, preşedintele organizaţiei romilor, Siminic Bob, asistenţi sociali, psihologi, medici, reprezentanţi ai Poliţiei, directori de grădiniţe şi şcoli din localitate.

Lucrările au fost conduse de viceprimarul Iulia Trif, care cunoaşte foarte bine problemele comunităţii rome din oraş şi care caută zi de zi noi soluţii pentru rezolvarea operativă a doleanţelor acestei etnii. Pe ordinea de zi a figurat dezbaterea obiectivelor şi principalele activităţi ale proiectului admis din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020. De asemenea, a fost prezentată oportunitatea constituirii Grupului de Acţiune Locală (GAL), care la Gherla are 13 membri, preşedinte fiind Siminic Bob. Scopul proiectului este stimularea implicării comuniăţii locale în procesul de dezbateri publice şi dezvoltare locală, prin formarea unui parteneriat la nivelul municipiului, şi implementarea unei Strategii de Dezvoltare Locală (SDL).

În ceea priveşte situaţia actuală, la Gherla sunt identificate aproximativ 72 de locuinţe/ gospodării pe un număr de şapte străzi, unde locuiesc 735 romi, în mod oficial, şi în mod neoficial aproximativ 1000 de romi. Situaţia lor socială şi şcolarizarea copiilor acestor familii a fost discutată în cadrul şedinţei de lucru, unde cei implicaţi în educarea lor au făcut propuneri pentru remedierea situaţiei lor sociale (mai ales a familiilor de romi de pe strada Pescarilor, de la marginea oraşului). Condiţiile de locuit sunt extrem de precare, la fel condiţiile de igienă ale familiilor de acolo. Mai sunt probleme şi în privinţa folosirii la muncă a romilor, majoritatea muncind ca zilieri sau „la negru”. Chiar de aceea este mare nevoie de aplicarea acestui proiect, pentru care luptă din plin şi edilii gherleni, care doresc rezolvarea cât mai urgentă a problemelor ridicate şi în cadrul acestei şedinţe, unde primarul Ioan Neselean a şi pus întrebarea asistenţei: „Grupul GAL are un rol?!” – referindu-se la numărul mic al participanţilor la şedinţă. Domnia sa are perfectă dreptate, este nevoie de implicare activă a tuturor partenerilor pentru îmbunătăţirea situaţiei sociale a  romilor din oraş.

În cadrul şedinţei Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor au mai fost discutate aspectele referitoare la situaţia şcolară a copiilor de etnie romă, implicarea mediatorului şcolar – agent al comunităţii în relaţia cu şcoala, iar în final s-au ridicat, din partea preşedintelui Siminic Bob, greutăţile întâmpinate cu prilejul organizării evenimentelor culturale ale romilor, din ultima perioadă.

SZ.Cs.

Articole din aceeasi categorie