Primarul comunei Chinteni, social democratul Lucia Suciu: A fi primar în această comună înseamnă a te dedica întrutotul oamenilor şi problemelor lor

Comuna Chinteni este una dintre unităţile administrative din judeţul Cluj care au cunoscut o dezvoltare şi transformare importanta în ultimii ani. Introducerea gazului metan, betonarea uliţelor comunale, realizarea reţelei de apă potabila sînt cîteva din realizările care au dat o nouă faţă comunei. Toate acestea au plasat Chinteniul pe primul loc în judeţ ca dezvoltare şi pe locul 12 între comunele din tară.

Primarul din Chinteni, social democratul Lucia Suciu, explică într-un interviu acordat ziarului Făclia de Cluj starea comunei oi obiectivele comunităţii pe care o reprezintă pentru următorii ani.

Rep: Doamnă Lucia Suciu, conduceţi destinele comunei Chinteni de aproape 12 ani. Ce înseamnă să fii primar în această comună?

Lucia Suciu: Conduc, într-adevăr, destinele comunei Chinteni de 12 ani şi trăiesc cu speranţa că le voi conduce şi în continuare. A fi primar în această comună înseamnă a te dedica întru totul oamenilor şi problemelor lor, a fi dispus să munceşti zi şi noapte, sacrificîndu-ţi, de multe ori, familia şi chiar pe tine.

Rep: Nu demult, un studiu realizat de Institutul Naţional de Statistică şi de Facultatea de Sociologie din Bucureşti plasa Chinteniul pe primul loc în judeţ ca dezvoltare şi pe locul 12 între comunele din tară. Cum s-a ajuns aici?

Lucia Suciu: Am ajuns pe primul loc în judeţul Cluj, ca urmare a unor investiţii de mare amploare: introducerea gazului metan, betonarea uliţelor comunale, realizarea reţelei de apă potabila, în localităţile Chinteni, Deuşu, Vechea, Măcicaşu şi Sînmartin. Realizările de care am amintit, precum şi multe alte investiţii, se datorează şi echipei cu care lucrez. De asemenea, realizarea PUG-ului comunei Chinteni i-a ajutat în mod deosebit pe cei care au dorit să se stabilească pe raza comunei să obţină, în cel mai scurt timp, autorizaţiile de care aveau nevoie de la Primăria Chinteni, evitînd astfel, neplăcutele drumuri pe la instituţiile clujene.

Rep: Care este profilul bugetului din Chinteni, care sînt principalele capitole, principalele investiţii cuprinse în buget?

Lucia Suciu: Bugetul comunei Chinteni este axat în principal pe susţinerea investiţiilor aflate în derulare, dar şi pe susţinerea unor noi investiţii: construirea unei capele în localitatea Chinteni, construirea Casei de Cultură Deuşu, reabilitarea drumurilor comunale, modernizarea drumului vicinal Chinteni-Măcicaşu, finalizarea lucrărilor de reabilitare a Casei de Cultură Măcicaşu, a cărei inaugurare va avea loc în data de 20 mai, realizarea reţelei de canalizare la nivelul localităţilor Chinteni, Deuşu, Vechea, Măcicaşu şi Sînmartin, construirea podului care asigură accesul la cartierul Cluj Due, susţinerea echipei de dansuri a Consiliului local Chinteni.

Rep: Care sînt cele mai acute probleme cu care va confruntaţi în comună şi ce soluţii ar fi pentru a fi depăşite?

Lucia Suciu: Cele mai acute probleme cu care ne confruntăm la nivelul comunei Chinteni sînt: lipsa personalului necesar în cadrul Primăriei şi imposibilitatea efectuării de noi angajări, limitarea cheltuielilor, abundenţa litigiilor avînd ca obiect problemele de fond funciar, aflate pe rol la instanţele de judecată, nealocarea fondurilor necesare în mod corect şi echidistant atît de la nivel judeţean, cît şi de la nivel guvernamental. Cu titlu de exemplu, amintesc faptul că deşi în anul 2010, comuna Chinteni a fost serios afectată de inundaţii, rezultînd văi colmatate, drumuri distruse, podeţe luate de viituri, poduri distruse, aspecte constatate şi de echipa constituită la nivelul judeţului, ca urmare a emiterii Hotărîrii de Guvern prin care se alocau fonduri unităţilor administrativ-teritoriale afectate de inundaţii, comuna Chinteni a fost omisă, probabil din cauza culorii politice diferite. Depăşirea problemelor menţionate mai sus, în contextul legislativ actual, ne este oarecum imposibilă, fiind blocaţi de limitele pe care numeroase acte normative le impun.

Rep: Care este situaţia învăţămîntului din comună şi cum sînt asigurate serviciile medicale?

Lucia Suciu: În ceea ce priveşte învăţămîntul de la nivelul comunei Chinteni, facem precizarea că procesul educaţional şi de învăţămînt se desfăşoară în patru şcoli aflate în localităţile Chinteni, Deuşu, Măcicaşu şi Feiurdeni. Dintre acestea doar acoala Chinteni are atît clasele primare, cît şi gimnaziale, celelalte şcoli avînd doar clasele I-IV. De asemenea, există grădiniţe în fiecare dintre aceste şcoli. Deşi şcolile sînt reabilitate şi dotate la cele mai înalte standarde, ca urmare a comasării şcolilor, am fost obligaţi să aducem toţi elevii de gimnaziu din satele aparţinătoare, la centrul de comună, cu cele două microbuze şcolare pe care le avem în dotare şi care sînt nevoite să parcurgă zilnic peste o sută de kilometri, pe drumuri, adesea, impracticabile. Legat de serviciile medicale, menţionăm că la nivelul comunei funcţionează în aproape toate satele puncte sanitare. La centrul de comună, vom inaugura în data de 6 mai un nou dispensar uman, într-o clădire nouă, cu spaţii multifuncţionale, cum ar fi: sediu bancar, oficiu poştal, biblioteca comunală, sala de şedinţe a Consiliului Local Chinteni, sală de sport (fitness) pentru tinerii noştri. Revenind la serviciile medicale, trăim cu convingerea că acestea vor fi satisfăcute la cele mai înalte standarde, odată cu inaugurarea noului dispensar, întrucît aici vor funcţiona cabinetele medicilor de familie, un cabinet stomatologic, un cabinet de urologie şi un cabinet de ginecologie. Acest nou spaţiu se impunea în mod prioritar, dat fiind faptul că clădirea în care a funcţionat dispensarul a fost retrocedată Parohiei Greco-Catolice.

Rep: Cum staţi cu investiţiile şi ce măsuri aveţi pregătite pentru a atrage noi companii şi firme?

Lucia Suciu: În ceea ce priveşte investiţiile prin care înţelegem să atragem noi companii şi firme, amintim cele două proiecte pentru realizarea a două parcuri fotovoltaice. Avem, de asemenea, convingerea că, odată cu reabilitarea străzii Oaşului, care a speriat într-atît pe toată lumea, investitorii nu vor mai avea nici o reţinere în a veni înspre noi.

Rep: Cît a beneficiat Chinteniul de pe urma fondurilor europene?

Lucia Suciu: Nu am reuşit să atragem foarte multe fonduri europene de-a lungul acestor ani. Cu titlu de exemplu, amintim faptul că, în urmă cu cîţiva ani, am depus un proiect pentru introducerea apei potabile, proiect care a fost respins pe motiv că jumătate din investiţie se desfăşoară pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca, iar fondurile sînt alocate doar pentru mediul rural. În acest caz, apropierea de Municipiul Cluj Napoca a fost un dezavantaj pentru noi. În acest an, însă a fost aprobat un proiect pe măsura 322, d): Modernizare drum comunal DC 147 Pădureni-Feiurdeni, km 1+500 – 4+310, afectat de inundaţiile din 2010, valoarea investiţiei fiind de 788.982 Euro. Pentru acest proiect urmează a fi organizată licitaţia publică, pentru atribuirea contractului de execuţie, conform legislatiei în vigoare.

C.P.

Articole din aceeasi categorie