Primăriile sunt responsabile şi de igienizarea cursurilor de apă

Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa (ABAST) afirmă că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, autoritățile publice locale sunt direct responsabile de gestionarea regimului deșeurilor, în arealul pe care îl administrează.

Obligaţiile consiliilor locale şi ale primarilor sunt menționate în Ordonanța nr. 21/ 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completările ulterioare prevăzute în Legea nr. 515/ 2002. “Articolul 8. Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor acestuia, precum şi primarii au obligaţia să asigure, în condiţiile legii:[….] c). prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă, prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni; j). organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor; k). curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor.”

ABAST precizează că regimul deşeurilor reprezintă o problematică deosebit de complexă cu implicaţii majore în ceea ce priveşte mediul înconjurător, iar depozitatea necontrolată a deşeurilor în preajma cursurilor de apă reprezintă rezultatul activităţilor din cadrul colectivităţilor umane riverane, atât a cetăţenilor cât şi a agenţilor economici.

ABAST consideră că pentru îmbunătățirea situației este nevoie de o schimbare majoră în plan comportamental, de ridicarea nivelului de civilizaţie, a nivelului educaţional, precum şi de adoptarea unei atitudini prietenoase, responsabile faţă de acest important factor de mediu.

Instituţia afirmă că derulează sistematic programe educaţionale pentru copii şi tineri și mizează pe exemplul comportamental pe care aceştia pot să îl ofere. ABAS afirmă că va relua campaniile de conștientizare a publicului privind riscurile poluării apelor, în colaborare cu instituțiile publice, cu ONG-urile și cu alți factori interesați.

Articole din aceeasi categorie