Primăria Turda şi-a finalizat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

    Primăria Municipiului Turda a finalizat procesul de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă şi a Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă 2017-2023-2030 şi propune documentele în consultare publică. Potrivit municipalităţii turdene, prin cele două documente va fi corelată dezvoltarea teritorială a municipiului Turda cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor, a bunurilor şi mărfurilor precum şi viziunea şi obiectivele de dezvoltare socio-economică şi culturală a comunităţii.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă are ca ţintă principală îmbunătăţirea accesibilităţii locuitorilor, a mobilităţii acestora, precum şi buna integrare a diferitelor moduri de transport. Obiectivele Planului de Mobilitate Urbană sunt: asigurarea accesului tuturor cetăţenilor către opţiuni de transport care facilitează accesul la destinaţii şi servicii esenţiale, inclusiv opţiuni de transport nepoluante, îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii cetăţenilor în trafic, reducerea poluării sonore şi a aerului, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie, îmbunătăţirea eficienţei şi rentabilităţii transportului de persoane şi bunuri şi creşterea atractivităţii şi calităţii mediului urban în beneficiul cetăţenilor, economiei şi societăţii în general.
‘’Strategia integrată de dezvoltare durabilă integrată a municipiului asigură cadrul pentru structurarea unei viziuni orientate pe termen lung asupra viitorului durabil al oraşului, viziune care integrează creşterea şi competitivitatea economică, coeziunea şi incluziunea socială şi protecţia mediului şi ia în considerare abordarea simultană şi echilibată a conceptelor privind dezvoltarea sustenabilă, coeziunea, competitivitatea, incluziunea. Având în vedere contextul actual al atragerii fondurilor de finanţări nerambursabile din resursele Uniunii Europene, trebuie identificate priorităţile, obiectivele, acţiunile şi proiectele pentru perioada de programare 2014-2020 (2023), în vederea dezvoltării armonioase, echilibrate, durabile ale Municipiului Turda’’, arată municipalitatea turdeană. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă propune investiţii în valoare de peste 90 milioane euro pentru perioada 2017-2030, pentru care ar putea atrage finanţări nerambursabile de aproape 54 milioane de euro prin Programul Operaţional Regional 2014-2020  Axa 3.2  “Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.
Primăria Municipiului Turda invită publicul interesat la şedinţa deschisă de consultare publică ce va avea loc marţi, 13 iunie, ora 16:00 în Sala Mare a Primăriei.
Documentele elaborate pot fi consultate de toti cetăţenii interesaţi pe site-ul Primăriei Turda www.primariaturda.ro, iar comentariile pot fi transmise la adresa primaria@primariaturda.ro sau pmudmunicipiulturda@gmail.com.
C.P.

Articole din aceeasi categorie