Prima reuniune a Consiliului Consultativ al MEN

La București s-a desfășurat, în perioada 26-27 iulie, prima reuniune a Consiliului Consultativ al Ministerului Educației Naționale – organism care are mandatul de a contribui la revizuirea politicilor educaționale și la restructurarea substanțială a sistemului educațional.

Potrivit MEN, în cadrul reuniunii „s-a pus un accent deosebit pe necesitatea de a avea o misiune și o viziune bine conturate, de a atinge punctele-cheie în care trebuie reformat sistemul și de a analiza cu atenție părțile critice din structura organizațională a sistemului de educație actual”.

„Domnul ministru Valentin Popa a dorit să lanseze dezbaterile Consiliului Consultativ pornind de la o premisă prezentată în documente și studii internaționale: copiii care intră astăzi în clasa pregătitoare vor practica, la absolvirea studiilor, meserii care astăzi nici nu există” – informează un comunicat al MEN, remis presei.

Conform documentului citat, au fost stabilite temele fundamentale care trebuie luate în considerare în elaborarea noului cadru legislativ, și anume participarea la procesul educațional, problema echității în ceea ce privește accesul la educație și problema calității actului educațional. „În acest context – precizează MEN -, a fost subliniată necesitatea de a avea ca punct de plecare profilul dorit al absolventului, de a stabili, pe baza cercetărilor existente, un diagnostic acceptat, care să permită conturarea unei viziuni privind punctele cheie în care trebuie reformat sistemul pentru o funcționare eficientă și pentru atingerea performanței”.

„Au fost discutate domeniile-cheie în care se impune intervenția, cum ar fi curriculumul, evaluarea, formarea cadrelor didactice și cariera didactică, managementul, finanțarea, structura organizațională etc., dar și  probleme concrete, subsumate acestora – stabilirea nivelurilor și ciclurilor de învățământ, a filierelor și profilurilor relevante, organizarea unor parcursuri educaționale flexibile, modul în care se asigură tranziția de la un ciclu/nivel la altul. Modul în care înțelegem învățarea, cum echilibrăm disparitățile din sistem (suprapopulare/subpopulare a claselor), cum rezolvăm problema echivalărilor pentru copiii românilor care se întorc din străinătate, cum se face finanțarea sistemului – iată câteva provocări complexe și extrem de diverse, la care trebuie să răspundă propunerile pentru noul cadru legislativ. De asemenea, s-a vorbit despre nevoia de a reduce discrepanțele dintre urban și rural și cum poate fi realizat acest lucru, despre modalitățile prin care este posibilă reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, despre faptul că este nevoie să se investească atât în baza materială, cât și în formarea continuă a cadrelor didactice – se arată în comunicatul MEN.

Conform sursei citate, au mai fost supuse dezbaterii subiecte ”care transcend zona educației și merg spre analize mai profunde” – sistemul de valori, necesitatea ca școala, alături de părinți și societate în ansamblul ei, să modeleze „caractere plămădite pe principii și valori solide”. De asemeni, s-a discutat despre rolul dascălului în societatea contemporană, despre problema identitară (identitate națională vs. identitate europeană) ș.a.

„În cele două zile de lucru, Consiliul Consultativ a analizat statusul actual al sistemului educațional românesc, a stabilit temele fundamentale de la care este necesar să pornească schimbările propuse pentru noul cadru legislativ, urmând ca, până la următoarea reuniune, să fie aduse propuneri concrete de soluționare a problemelor identificate” – precizează MEN.

Din Consiliul Consultativ al MEN fac parte mai mulți experți externi și naționali, printre care Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, Radu Gologan, președintele Societății Române de Matematică, academicienii Eugen Simion și Răzvan Theodorescu, prof. univ. dr. Mușata-Dacia Bocoș-Bințințan, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca ș.a.

M. T.

Articole din aceeasi categorie