Prima etapă de înscriere în învățământul profesional de stat, anul școlar 2018-2019

Prima etapă dedicată înscrierii absolvenților claselor a VIII-a în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, în anul școlar 2018-2019, a luat startul în 15 iunie și se va desfășura, săptămîna viitoare, în zilele de 18 și 19 iunie.

„Unitățile de învățământ gimnazial din care provin elevii și unitățile de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional/dual vor furniza toate informațiile de care absolvenții de gimnaziu vor avea nevoie în vederea înscrierii pe cele 38.345 de locuri la învățământ profesional existente la nivelul întregii țări, din care 5.542 de locuri sunt alocate învățământului dual. În data de 19 iunie, cele peste 700 de unități de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional și dual vor afișa lista candidaților înscriși. În situația în care diverse unități de învățământ profesional organizează preselecție la unele calificări, acestea vor afișa atât lista candidaților înscriși la respectivele calificări, cât și procedura de preselecție. Unitățile care organizează probe eliminatorii pentru admiterea în învățământul dual vor afișa și graficul derulării acestora, pentru fiecare calificare profesională” – informează Ministerul Educației Naționale.

Conform sursei citate, proba de preselecție sau proba eliminatorie, după caz, se desfășoară în zilele de 20 și 21 iunie, rezultatele fiind afișate în 21 iunie. În cazul în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor existente, va fi organizată o probă suplimentară de admitere, în perioada 25-29 iunie. Modul de organizare și desfășurare a probei suplimentare de admitere, modelele de subiecte și baremele de evaluare și notare, durata probei suplimentare de admitere, respectiv modul de organizare și desfășurare a contestațiilor sunt stabilite de unitatea de învățământ profesional.

Candidații respinși în faza de preselecție vor putea opta, în zilele de 21 și 22 iunie, pentru alte unități de învățământ cu ofertă disponibilă. Validarea, la nivelul comisiei județene de admitere, a tuturor candidaților admiși în învățământul profesional și dual, are loc în 3 iulie. În aceeași zi, unitățile de învățământ vor comunica și lista candidaților respinși. Locurile rămase libere pentru a doua etapă vor fi anunțate în data de 6 iulie.

MEN reamintește că formarea elevilor pe această rută este susținută financiar prin bursa profesională care se acordă în cuantum de: 200 lei lunar (de la bugetul de stat) – dacă elevul este înscris la învățământul profesional; minimum 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat și minimum 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică), dacă elevul este înscris la învățământul dual.

Admiterea în învățământul profesional se realizează, în fiecare etapă, astfel: în cazul în care numărul de candidați înscriși nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educațional al elevului (în care se are în vedere media de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20%); în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se face luând în calcul, în proporție de 70%, media de admitere, și în proporție de 30%, nota obținută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ.

Conform metodologiei, candidații care nu au susținut Evaluarea Națională sau, după caz, examenul de capacitate/testele naționale/tezele cu subiect unic, sunt admiși în învățământul profesional/dual, considerându-se că media generală obținută la aceste examene este 1.

M. TRIPON

Articole din aceeasi categorie