Premiile Academiei Române. Laureaţii clujeni ai anului 2015

“Fără îndoială că premiul suprem pe care-l oferă viaţa este şansa de a lucra din greu la ceva ce merită din plin efortul tău” scria Theodore Roosevelt. Cuvinte valabile şi în zilele noastre, mai ales în cazul celor dăruiţi, celor cu aplecare şi chemare spre performanţă. Fie că ne referim la performanţa culturală, fie că este vorba despre cea ştiinţifică, domeniile fiind multe şi interesante – filologie şi literatură, ştiinţe istorice şi arheologie, ştiinţe matematice, ştiinţe fizice, ştiinţe chimice, ştiinţe biologice, ştiinţe geonomice, ştiinţe tehnice, ştiinţe agricole şi silvice, ştiinţe medicale, ştiinţe economice, juridice şi sociologice, filosofie, teologie, psihologie, pedagogie, arte, arhitectură, audiovizual, tehnologia informaţiei -, cercetătorii şi creatorii români având de fiecare dată, un cuvânt greu de spus.

Mă voi opri în rândurile care urmează asupra laureaţilor clujeni ai Academiei Române, premii acordate pentru anul 2015, cu menţiunea că laureaţii reprezintă universităţi şi centre clujene de prestigiu. Sunt de amintit în acest context, Universitatea ‘Babeş – Bolyai’, U. M. F. ‘Iuliu Haţieganu’, Universitatea Tehnică, plusul venind din partea laureaţilor cu studii licenţă sau master la Cluj – Napoca.

Primul loc îl deţine de departe, Universitatea ‘Babeş – Bolyai’, cu nu mai puţin de 11 laureaţi : conf dr Lucian Baia, Virginia Danciu, Pap Zsolt/Facultatea de fizică, secţiunea ştiinţe fizice, premiul ‘Constantin Miculescu’ pentru lucrarea ‘Morfologia şi structura unor materiale nanostructurate cu aplicaţii tehnologice’ * prof dr Horia Leonard Banciu/Facultatea de biologie şi dr. Cosmin Ionel Sicora/Grădina Botanică Cluj, secţia ştiinţe biologice, premiul ‘Emanoil Teodorescu’ pentru lucrări elaborate şi publicate în reviste internaţionale de prestigiu în domeniul microbiologie – fotosinteză la cianobacterii cu implicaţii pentru fiziologia plantelor * şef lucrări dr George Pleş/Facultatea de geologie, secţia ştiinţe geonomice, premiul ‘Grigore Cobălcescu’ pentru ‘Calcarele jurasicului superior – Cretacicului inferior din Masivul Buila – Vânturariţa. Microfaciesuri şi biostratigrafie’ * şef lucrări dr Silye Lorand/Facultatea de geologie, ştiinţe geonomice, premiul ‘Gheorghe Munteanu – Murgoci’ pentru ‘Sarmatian foraminiferal assemblages from sothern Transylvanian Basin and their significance for the reconstruction of depositional environments’ * cercetător dr. Sanda Maria Roşca/geografie, premiul ‘Simion Mehedinţi’ pentru ‘Bazinul Nirajului – studiu de geomorfologie aplicată’ * cercetător ştiinţific Mircea Gheorghe Abrudan/istorie şi filosofie, Institutul de istorie ‘George Bariţiu’, premiul ‘Dumitru Stăniloaie’ pentru lucrarea ‘Ortodoxie şi luteranism în Transilvania între Revoluţia paşoptistă şi Marea Unire’ *asistent universitar dr Marius Floare/drept, premiul ‘Simion Bărnuţiu’ pentru lucrarea ‘Buna şi reaua credinţă în negocierea şi executarea contractelor de drept european’ * lector universitar dr Monica Maria Coro/business, premiul ‘Virgil Madgearu’ pentru lucrarea ‘Managementul cererii şi ofertei turistice’.

Mai departe… Premiul ‘Constantin Miculescu’ pentru ştiinţe fizice, îl obţine şi Bende Attila/Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice Cluj – Napoca, pentru lucrarea ‘Cercetări teoretice asupra interacţiei radiaţiei laser cu sisteme moleculare’.

Premiul ‘Henri Coandă’, ştiinţe tehnice, este obţinut de un colectiv format din Petru Berce, Nicolae Bâlc, Dan Leordean, Cristina Borzan, Horea Chezan, Voicu Mager (toţi de la Universitatea Tehnică) şi Cristian Berce (UMF ‘Iuliu Haţieganu’) pentru lucrarea ‘Aplicaţiile medicale ale tehnologiilor de fabricaţie prin adăugare de material’.

Premiul ‘Tudor Tănăsescu’, ştiinţa şi tehnologia informaţiei, este obţinut de un colectiv din care face parte şi Bogdan Iancu (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca), pentru lucrarea ‘Programarea aplicaţiilor Android’.

În secţiunea arte, arhitectură şi audiovizual, două nume sunt legate de Cluj – Napoca. Este vorba despre tenorul Ion Piso (n. Bucureşti; absolvent al Conservatorului din Cluj; solist al Operei Române Cluj, dar şi director al primului teatru liric din România), distins cu premiul ‘Ciprian Porumbescu’ pentru lucrarea’Criza operei ? Studiu de hermeneutică muzicală’, respectiv Adrian Ghenie (n. Baia Mare; absolvent al UAD Cluj, pictură, promoţia 2001), distins cu premiul ‘Ion Andreescu’ pentru lucrarea ‘Expoziţia de la Bienala de la Veneţia’.

O menţiune merită şi Laura Gheorghiu (n. Bucureşti), distinsă cu premiul ‘George Bariţiu’, ştiinţe istorice, pentru lucrarea ‘Comunitatea dispărută. Germanii din România între anii 1945 şi 1967’, lucrare elaborată în perioada studiilor doctorale la Institutul de istorie ‘George Bariţiu’ din Cluj – Napoca.

Demostene ŞOFRON

Articole din aceeasi categorie