PORTRETISTUL ŞI PEISAGISTUL DĂNILĂ INCZE

Expoziţia de PEISAJE ŞI PORTRETE DĂNILĂ INCZE, găzduită de Galeria „Casa Artelor” (Fundaţia „Carpatica”, B-dul Eroilor nr. 16) ne-a revelat valoarea şi succesul unui plastician transilvan, care, de mai mulţi ani, îşi are Atelierul (un fel de „expoziţie permanentă”) în inima Clujului, într-un spaţiu profund vizualizat, oferit de Librăria „Diverta” (Str. Universităţii 1). Căutat şi vizitat cotidian de numeroşi admiratori (şi clienţi): personalităţi ale ORAŞULUI (Cluj-Napoca), oameni de cultură, universitari, jurnalişti, actori, oameni politici, pictorul DĂNILĂ INCZE a devenit un creator tenace al celor mai incitante şi reuşite PORTRETE ale unor contemporani de-ai săi.

Înainte de a ajunge la acest gen artistic, pretenţios şi rafinat, DĂNILĂ INCZE a stăruit, obsedant, asupra Peisajelor ardelene, reprezentări generoase ale Cîmpiei Mureşului şi munţilor Apuseni, călătorind apoi în Italia, unde a cultivat teme, reluări, variaţiuni – o permanentă iubire: Veneţia (aceea a labirinturilor canalelor şi canaletelor, a după-amiezelor şi chindiilor „metafizice” şi a chipului ei „tainic”, răsfrînt în undele Adriaticii). Întreagă această viziune cromatică s-a unificat în acel clasic şi dificil canon al Poeticii lui Aristotel: Mimesis-ul – artă a asemănării: chipul lui Dumnezeu şi al creaţiei sale; înfăţişarea Naturii: chipul omului. Astfel, oglindirea Veneţiei în apele Mării a produs vraja nesfîrşitelor ei metamorfoze (şi o tentaţie continuă a peisagistului Dănilă Incze).

Utilizînd desenul (crochiurile), precum şi unicitatea chipului persoanei, artistul DĂNILĂ INCZE surprinde: „sclipirea” – „scînteia” sufletului celui portretizat, transfigurînd întreg „cadrul” într-un „reportaj al clipei”, regăsind, re-descoperind „misterul fiinţei”, pe care nu le poate surprinde răceala („uniformitatea”) ochiului magic al reprezentării foto-digitale.

Atît Peisajele ardeleneşti, cît şi Oglindirile Veneţiei au reprezentat, neîndoios, o treaptă evolutivă, şi unitară, spectaculoasă – elogiu adus „Mimesis-ului” antic; reîntoarcerea la un realism, plin de rafinament, al Portretelor unor contemporani, ce ne relevă, în universul lui Dănilă Incze, un căutător al clasicităţii; şi al infinitelor ei faţete, întoarse spre post-modernitate.

Expoziţia de la Galeria „Casa Artelor”, din această toamnă, ca şi Atelierul său, instituit în „expoziţia permanentă” de la Librăriile „Diverta”, ne descoperă valoarea creaţiei plastice şi, în aceeaşi vreme, succesul unui artist-portretist excepţional – pictorul DĂNILĂ INCZE.

Constantin ZĂRNESCU

Articole din aceeasi categorie

    Nu exista articole asemanatoare