Planuri măreţe pe 2018 pentru primăria Chinteni

• Ambiţiile primăriţei Lucia Suciu pentru locuitorii pe care îi păstoreşte •

Admnistraţia locală Chinteni are pregătite pentru acest an, nu mai puţin de 15 proiecte aferente obiectivelor de investiţii, care vor fi depuse în vederea finanţării în anul 2018 prin Programul Naţional Dezvoltare Locală, precum şi prin alte linii de finanţare. Astfel, potrivit unui document distribuit locuitorilor comunei Chinteni de primăriţa Lucia Suciu, în acest an Chinteniul va beneficia de alocări financiare, prin PNDL, pentru modernizarea drumului comunal DC 147, Feiurdeni, în lungime de 6.3 km respectiv asfaltarea acestuia, modernizarea şi extinderea iluminat public în toată comuna, precum şi construirea unui ansamblu educaţional format din şcoală gimnazială, cantină (cu subsol, parter şi etaj) şi a unei gradiniţe cu program prelungit (compusă din subsol şi parter), sală de sport, dotări, racorduri şi branşamente, în satul Chinteni. De asemenea, primăria Chinteni va depune actele în vederea finanţării mai multor proiecte: Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în satele Padureni şi Feiurdeni, cu staţie de epurare, în satul Feiurdeni, Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere cu staţie de epurare în localitatea Satu Lung, Reabilitare drum vicinal Chinteni – Pădureni din comuna Chinteni şi Reabilitare drum vicinal Saliştea Veche-Vechea. Totodată, administraţia locală a comunei are în vedere modernizarea mai multor străzi din comună, însumând o lungime de 25 km, reabilitarea drumului comunal Pădureni DC 147, cu o lungime de 1.5 km, realizarea unui nou sediu administrativ în localitatea Chinteni, realizarea unei reţele de alimentare cu apă în localitatea Săliştea Veche, reabilitarea mai multor poduri în comună, alimentarea cu apă potabilă în zona Lac Chinteni şi extinderea sistemului centralizat de canalizare ape uzate menajere în localitate, achiziţionarea unui teren în vederea construirii unei capele mortuare în localitatea Feiurdeni şi realizarea branşamentelor la reţeaua de canalizare în localitatea Chinteni.

Totodată, Lucia Suciu face un bilanţ al realizărilor din anul precedent. „Pentru noi, autorităţile publice locale, acest an nu a trecut în zadar, dovadă stând obiectivele de investiţii finalizate sau în curs de finalizare: «Refacere pod din beton peste valea Chintăului (zona str. I Creangă nr. 810 – 8 m lungime şi 5,5 m lăţime» şi asfaltare 300 ml – FINALIZAT; Verificări, timp de 2 luni, a documentaţiilor predate de către SC Cornel&Cornel şi respingrea lucrării de cadastu general. Un nou termen de depunere 1 februarie 2018.

MODERNIZARE DRUM VICINAL CHINTENI-MĂCICAŞU DIN COMUNA CHINTENI, JUDETUL CLUJ” – FINALIZAT; Extinderea reţelei electrice pe străzile Zambilelor, Nufărului, Narciselor, Petuniilor, Crizantemelor, Trandafirului, Crinului, Liliacului, Bujorului, Lăcrimioarei, localitatea Chinteni – FINALIZAT; REACTUALIZARE PUG şi R.L.U. COMUNA CHINTENI , STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2014-2020 – FINALIZAT; Obţinerea autorizaţiilor de construire pentru obietivele de investiţie pe care le vom derula în anul 2018 – FINALIZAT; Construire Capela Mortuară Vechea, comuna Chinteni – FINALIZAT; Începerea lucrărilor de execuţie la obiectivul de investiţie «Reabilitare şi modernizare şcoala din sat Feiurdeni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, în vederea obţinerii autorizaţiilor sanitare de funcţionare» Acordarea pachetelor de Crăciun elevilor; – FINALIZAT; Sărbătorirea Zilei de 8 Martie prin acordarea unei ciocolate, a unei flori şi a unei felicitări femeilor de pe raza comunei Chinteni – FINALIZAT; “Refacere trei podeţe tubulare de f1000 în localităţile Chinteni, Pădureni şi Vechea, comuna Chinteni, judeţul Cluj“ – FINALIZAT; Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, cu staţie de epurare, în localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj; – FINALIZAT, urmat de realizarea branşamentelor la reţeaua de canalizare şi refacerea drumurilor comunale, cu termen de finalizare în luna martie 2018”, arată primăriţa din Chinteni, adăugând faptul că în ceea ce priveşte Sala de Sport Chinteni – licitaţia publică a fost finalizată, Contractul de achiziţie publică de lucrări a fost încheiat, amplasamentul investiţiei a fost predat, urmând ca în luna martie 2018 să înceapă lucrările de execuţie.Capela mortuară Chinteni, este un al obiectiv în curs de finalizare.

De asemenea, Lucia Suciu enumeră obiectivele de investiţie aflate în procedura de licitaţie: Modernizare Stradă de sub pădure şi Strada din deal în comuna Chinteni; Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, cu staţie de epurare în localitatea Săliştea Veche, comuna Chinteni; Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, cu staţie de epurare în satele Măcicaşu şi Sînmartin, comuna Chinteni; Reabilitare şi modernizare şcoala din sat Deuşu, comuna Chinteni; Construire şi refacere poduri în localităţile Chinteni, Măcicaşu şi Săliştea Veche, comuna Chinteni; Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, în satele Deuşu şi Vechea, comuna Chinteni şi Centrul medical Chinteni. Mai mult, Primăria Chinteni are în vedere realizarea a două obiective de investiţie, finanţate deja şi aflate în curs de proiectare, respectiv construirea Aquapark-ului Chinteni şi amenajarea Lacului Chinteni. „Mă bucură faptul că Primăria Chinteni a obţinut finanţarea unui număr mare de proiecte la nivelul judeţului Cluj, chiar dacă acestea necesită un volum mare de muncă, dar administraţia publică este mereu la dispoziţia cetăţeanului”, punctează Lucia Suciu.

Adriana STUPAR

Articole din aceeasi categorie