Peste 59.000 de locuri la tratament balnrear, pentru pensionari

Conform unui proiect publicat pe site-ul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, pentru 2018, în unităţile de tratament proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP) vor fi asigurate maxim 59.527 de locuri la tratament balnear, repartizate pe maxim 19 serii de trimitere.

Nota de fundamentare a proiectului precizează că, în 2018, este prevăzută cu această destinaţie suma de 344,237 milioane lei. „Din această sumă vor fi asigurate maxim 59.527 locuri la tratament balnear, repartizate pe maxim 19 serii în unităţile de tratament balnear, proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, iar diferenţa de locuri se va stabili în urma finalizării procedurii de achiziţie, derulată cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice”, se menţionează în Nota de fundamentare, preluată de Agerpres.
Astfel, la numărul de locuri prevăzut se adaugă, până la nivelul sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, numărul de locuri la tratament balnear contractat cu alţi operatori economici interesaţi, număr care se va stabili după atribuirea contractelor, în funcţie de preţurile ofertate pe bilet.
Ţinând seama de caracterul social al activităţii de trimitere la tratament balnear, pentru asigurarea prestaţiilor pentru un număr cât mai mare de beneficiari, CNPP va stabili un preţ maxim / bilet. Pentru anul 2018, tariful maxim acceptat pentru un bilet de tratament balnear este de: 1.684 lei / bilet, la categoria 2 stele şi 1.764 lei / bilet, la categoria 3/4 stele. Pentru biletele de tratament balnear, locurile contractate se vor repartiza pe maximum 19 serii de prezentare, cu o durată de 16 zile. Preţul biletului de tratament balnear va include tariful pentru 12 zile de tratament.
Persoanelor beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, le vor fi acordate, gratuit, maximum 15% din totalul numărului de bilete de tratament balnear. În perioada unui an calendaristic, persoana îndreptăţită poate beneficia de un singur bilet de tratament, iar distribuirea biletelor de tratament balnear se va face de CNPP, prin casele teritoriale de pensii.

Articole din aceeasi categorie