Personalităţi Clujene. Profesorul Leon Sorin Muntean, sărbătorit la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară

 Anul 2018 este unul special pentru românii de pretutindeni. Un an în sărbătoare, la împlinirea a 100 de ani de la reîntregirea Ţării, consfinţită la Alba Iulia, în Decembrie 1918… Un an al bilanţurilor de tot felul!
 Pentru Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca este un bun prilej pentru a-şi omagia dascălii mari, care au făcut posibilă afirmarea, în ţară şi în lume, a şcolii superioare clujene de ştiinţe agronomice, şcoală aflată la 149 de ani de existenţă!
 Ne face plăcere să-i amintim, de câte ori avem ocazia, îndeosebi pe cei care au condus din 1869 şi până astăzi Agronomia Clujeană, în calitate de directori sau rectori: Antal Kodolanyi, Jozsef Lakner, Sandor Voros, Akos Szentkiralyi, Bela Pater, Mihai Şerban, Constantin Martinovici, Alexandru Petrescu, Marin Chiriţescu Arva, Ioan Safta, Alexandru Buia, Eugen Rădulescu, Emil Negruţiu, Ioan Puia, Alexandru Salontai, Leon Sorin Muntean, Liviu Alexandru Mărghitaş, Doru Pamfil, Cornel Cătoi…
 De această dată ne vom opri mai mult asupra unuia dintre ei, profesorul Leon Sorin Muntean, cel care s-a aflat în fruntea universităţii clujene timp de zece ani, între 1990 şi 2000. Aceasta pentru că dascălul clujean aniversează în acest început de primăvară 80 de ani de viaţă, dintre care aproape 60 puşi în slujba Agronomiei Clujene.
 Şi pentru că „Făclia“ a reflectat adesea, pe larg, activitatea complexă, deopotrivă ştiinţifică şi literară a profesorului Muntean, vom sublinia, de această dată, îndeosebi contribuţia esenţială a acestuia la dezvoltarea structurii instituţiei pe care a condus-o, prin înfiinţarea a cinci specializări la învăţământul de lungă durată, a primelor şapte specializări la colegiu şi a primelor zece specializări la învăţământul de studii aprofundate-masterat. A contribuit, de asemenea, la modernizarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice, la dezvoltarea bazei materiale a universităţii, la intensificarea colaborării internaţionale, la acordarea titlului de “Doctor Honoris Causa” la 20 de personalităţi ştiinţifice din ţară (10 titluri) şi străinătate (10 titluri).
 A îndeplinit funcţia de redactor responsabil al publicaţiilor ştiinţifice: Buletinul U.S.A.M.V. Cluj-Napoca (1990-2000), Notulae Botanicae (1990-2000), Agricultura (din 1992), Hameiul şi plantele medicinale (din 1993), pe cea de preşedinte al colegiului de redacţie la publicaţiile Buletin informativ al U.S.A.M.V. Cluj-Napoca (1996-2000), Buletinul informativ al Filialei Cluj-Napoca a A.S.A.S. (2002 şi în prezent).
 A publicat 56 cărţi, tratate, monografii şi cursuri universitare în diferite edituri, peste 300 lucrări ştiinţifice (în română, franceză, engleză), şi peste 100 lucrări de informare (singur şi în colaborare). Este prim autor la un soi de hamei şi la două soiuri de plante medicinale.
 Pentru bogata sa activitate a fost distins cu Premiul Academiei Române “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” în anul 1990, pentru “Plante medicinale şi aromatice cultivate în România” (singur autor); premiul “Nicolae Săulescu”, al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, în anul 2005, pentru “Bazele Agriculturii Ecologice” (coordonator); “Diplomă de Excelenţă” la Salonul Editurilor Transilvane, Cluj-Napoca, 2007, pentru “Tratat de plante medicinale cultivate şi spontane” (coordonator); “Diplomă de Excelenţă şi Medalia de aur cu menţiune specială” la Salonul Naţional de Inventică, Cluj-Napoca 2007, pentru soiul “Napoca” de Echinacea pallida Nutt. (prim autor); “Doctor of Agricultural Science Honoris Causa”, acordat de Universitat Internationalis Studiorum Superiorum “Pro Deo” New York U.S.A. (1994); “Man of the Year” 1997, The Comemorativ Medal and the Certificate of Authenticity American Biographical Institute – Board of International Reserch, Raleigh, North Carolina, USA; “Diploma Cetăţean de Onoare al Municipiului Blaj” (1999); “Diploma de membru de onoare ASTRA-Despărţământul Timotei Cipariu, Blaj” (1999); “Doctor of Agricultural Science Honoris Causa” al Universităţii de Ştiinţe Agricole a Banatului Timişoara (2009); titlul şi medalia “Senior al Cetăţii” (2013); distincţia “Onoare pentru Cluj” (2015)…
 O activitate pe cât de îndelungată, pe atât de complexă şi bogată! Pe care profesorul Leon Sorin Munteanu o duce, fără osteneală, tot mai departe.
 Emil A. LUCA

Articole din aceeasi categorie