Pe urmele Sfântului Anton, în lumina credinţei Arhiereului Iuliu Hossu

În perioada august-noiembrie 1961, fiind în domiciliul forţat de la Mănăstirea Căldăruşani, episcopul român unit cu Roma, ÎPS Iuliu Hossu, cel dintâi cardinal al neamului românesc şi mărturisitor al credinţei în închisorile comuniste, a scris cele trei caiete ale memoriilor sale. După 42 de ani, prin voia lui Dumnezeu, prima ediţie, în limba română, a volumului „Credinţa noastră este viaţa noastră – Memoriile Cardinalului Dr. Iuliu Hossu”,  a ieşit la lumină în anul 2003, la Editura „Viaţa Creştină” din Cluj-Napoca. Volumul reprezintă nu doar un document ce atestă adevărul istoric al timpului de ilegalitate şi prigoană a Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, ci mai ales o invitaţie de a parcurge la persoana I acest drum, prin istorisirea rostită de marele Arhiereu în mod direct, personal, ca şi confesiune vie, făcută aici şi acum în faţa lui Dumnezeu şi totodată în faţa fiecărui cititor în parte.

Sâmbătă, 11 martie 2017, în biserica “Sfântul Anton” din Padova, care adăposteşte moaştele marelui Sfânt, Anton de Padova, a fost lansată prima ediţie în limba italiană a memoriilor Cardinalului Iuliu Hossu – „La nostra fede è la nostra vita”, volum apărut la Editura EDB Bologna, în anul 2016. Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu, episcop de Cluj-Gherla, a călătorit la Padova cu ocazia lansării acestei cărţi – moment de fericită întâlnire între spiritualitatea luminoasă, profundă, unificatoare şi iertătoare a Arhiereului român-unit Iuliu Hossu, a cărui viaţă oferită lui Dumnezeu s-a identificat cu o puternică mărturie de credinţă, şi strălucirea clară a sfinţeniei Sfântului Anton, mare făcător de minuni, artizan al unităţii şi model al credinţei înflăcărate prin mărturisirea cuvântului lui Dumnezeu. Impresiile memorabile ale acestui pelerinaj, Preasfinţia Sa Florentin le-a împărtăşit într-o corespondenţă din Italia:

„Am ajuns la Padova vineri, 10 martie, la Mănăstirea Franciscanilor Conventuali din apropierea Bazilicii „Sfântul Anton de Padova”, o mănăstire construită contemporan cu bazilica dedicată Sfântului Anton. A doua zi am vizitat Capela Relicvelor, o capelă care a fost adăugată la construcţia veche a Bazilicii Sfântului Anton, unde am făcut o scurtă rugăciune şi am venerat moaşte ale sfinţilor. Se află acolo moaşte ale mai multor sfinţi de pe toate continentele. În centrul acestui relicvar se află relicvele Sfântului Anton de Padova (…). După momentul vizitei şi venerării moaştelor, ne-am dus şi la mormântul Sfântului Anton, unde ne-am rugat pentru toţi cei care s-au încredinţat rugăciunilor noastre. După rugăciune am făcut o vizită deasupra cupolelor Bazilicii Sfântului Anton din Padova (…). Vizita a durat peste o oră, ne-am oprit în turn pentru a face rugăciunea «Îngerul Domnului». A urmat prezentarea de carte şi conferinţa în sala mare a mănăstirii franciscane. Au participat circa 80 de persoane, am avut bucuria de a avea alături de noi pe dl prof. univ. dr. Liviu Petru Zăpârţan, ambasadorul plenipotenţiar al României pe lângă Sfântul Scaun, şi, de asemenea, pe prof. dr. Giuseppe Munarini, care s-a ocupat de traducerea memoriilor” – a transmis PS Florentin.

Prezentarea a cuprins aspecte istorice cu privire la perioada detenţiei comuniste care a dat naştere acestei cărţi. S-a spus că „acest volum reprezintă şi un eficient mijloc de educaţie pentru tinerele generaţii în spiritul «idealurilor îndrăzneţe, ce se cuvin unor fii de martiri» – după îndemnul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, în Catedrala Sfântul Iosif din Bucureşti, în cadrul vizitei sale din 8 mai 1999”. PS Florentin a caracterizat volumul ca pe o invitaţie la valorificarea memoriei martirilor pentru credinţă, precum şi la a înţelege modelul lor şi a-l actualiza în societatea contemporană.

Lansarea ediţiei italiene a memoriilor Card. Iuliu Hossu a continuat în Italia: în 15 martie, volumul a fost prezentat de către ierarhul clujean şi la Florenţa, în Biserica San Pietro in Gattolino, în prezenţa cardinalului Giuseppe Betori, arhiepiscop de Florenţa. În aceeaşi zi, cartea a fost prezentată şi la Scuola Sacerdotale din Loppiano, în prezenţa pr. prot. Valer Sician, protopop greco-catolic de Toscana şi Umbria.

V.S.

Articole din aceeasi categorie