Până în 24 august se mai pot achiziţiona titluri de stat

Titlurile de stat din a doua emisiune din cadrul Programului Tezaur – ediția Centenar sunt destinate exclusiv populaţiei, au o valoare nominală de 1 leu, scadența la 3 ani, o dobândă de 4,5%, iar veniturile aferente sunt neimpozabile.

Titlurile pot fi cumpărate de persoanele fizice rezidente care au împlinit 18 ani la data subscrierii, inclusiv de cele care au participat și la emisiunea anterioară. Dobânda este anuală, plătibilă la termenele din prospectul de emisiune.

Titlurile pot fi cumpărate: * între 1 – 24 august, de la unitățile Trezoreriei Statului, indiferent de domiciliul fiscal * între 1 – 23 august, de la oficii poștale din mediul urban, * între 1 – 22 august, de la oficii poștale din mediul rural.

Cumpărarea titlurilor se poate face prin numerar și prin virament bancar, atât prin unitățile Trezoreriei Statului cât și prin oficiile poștale. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni, dar valoarea maximă cumulată a acestora nu poate depăși 100.000 de lei.

În perioada de subscriere, investitorii pot solicita anularea sumei subscrise, prin depunerea unei cereri. După încheierea perioadei, subscrierile nu mai pot fi anulate. În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor se transferă moştenitorilor care prezintă documentele legale de moştenitori.

Prospectul de emisiune şi eventualele modificări ale acestuia vor fi publicate pe www.mfinante.gov.ro (secțiunea Tezaur, ediția Centenar), www.datoriepublica.mfinante.gov.ro, https://www.comunicatii.gov.ro, https://www.posta-romana.ro.

Articole din aceeasi categorie