Ordinul privind calendarul EN VIII – 2020, publicat în Monitorul Oficial

Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul, respectiv metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) în anul școlar 2019-2020. Ordinul de ministru aferent (4.916/2019) a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 712/29 august 2019 și pe edu.ro.

Conform celor anunțate de MEN, principalul element de noutate îl reprezintă „intervenția asupra modalității de soluționare a contestațiilor, cu scopul de a optimiza procesul de evaluare”. Mai exact, „în cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluarea inițială. În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de un punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie, formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații”. Anterior intrării în vigoare a noii metodologii era luată în considerare o diferență de 1,5 puncte.

În metodologie este inclusă în mod explicit precizarea că Regulamentul (UE) 2016/679 – Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) se aplică în mod corespunzător.

În ce privește calendarul EN VIII, a fost stabilită următoarea formulă de desfășurare a probelor scrise: 15 iunie 2020 – Limba și literatura română; 17 iunie 2020 – Matematică; 18 iunie 2020 – Limba și literatura maternă (pentru elevii care au studiat această disciplină). Afișarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 22 iunie (până la ora 12:00), procedură urmată de înregistrarea contestațiilor, iar rezultatele finale vor fi afișate în 27 iunie.

Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Națională se va face în perioada 2 – 5 iunie 2020. Conform Ordinului de ministru privind structura anului școlar 2019 – 2020, cursurile pentru clasa a VIII-a se vor încheia vineri, 5 iunie 2020.

Media generală obținută de candidații care susțin Evaluarea Națională intră în alcătuirea mediei de admitere în învățământul liceal de stat, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu.

M. T.

Articole din aceeasi categorie