Opt milioane de lei de la CJ Cluj pentru salvarea SC Drumuri şi Poduri Judeţene SA Cluj

Consilierii judeţeni clujeni au adoptat, vineri, un proiect de hotărâre ce vizează majorarea capitalului social la SC Drumuri şi Poduri Judeţene SA Cluj cu 8 milioane de lei. Hotărârea iniţiată de preşedintele Alin Tişe, a fost aprobată cu 24 de voturi pentru, o abţinere şi trei consilierilor judeţeni nu au votat.

Deocamdată însă, societatea nu va putea folosi suma alocată de Consiliul Judeţean deoarece e nevoie de un aviz de la Consiliul Concurenţei care să certifice că banii nu reprezintă ajutor de stat. “Aşa cum reiese din adresele Consiliului Concurenţei nr. 2011/29.02.2016 şi nr. 10083/1.08.2016 (anexate prezentei), instituirea acestei măsuri poate reprezenta ajutor de stat în sensul art. 107 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Pentru ca această măsură să nu constituie ajutor de stat trebuie să se demonstreze că: autoritatea publică locală se comportă similar unui investitor privat prudent; Societatea Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj SA, nu dobândeşte un avantaj competitiv pe care nu l-ar fi obţinut în condiţii normale de piaţă. Totodată, în acţiunile pe care le întreprinde în legătură cu majorarea capitalului social trebuie avute în vedere doar considerente de natură economică, respectiv să urmărească realizarea unui randament cât mai mare al investiţiei, comparabil cu rata internă de rentabilitate de pe piaţă. În cazul în care nu se îndeplineşte testul investitorului privat prudent şi nu sunt respectate prevederile naţionale şi comunitare, ajutorul acordat este ajutor ilegal, iar în cazul în care acesta se dovedeşte incompatibil cu piaţa internă, este obligatorie recuperarea acestuia”, se arată în Referatul care însoţeşte acest proiect de hotărâre şi în consecinţă la articolul 2 al hotărârii privind aprobarea acestei majorări de capital, se afirmă explicit că “suma prevăzută la alin. 1 va fi alocată şi transferată după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat”, se arată în referatul aferent hotărârii adoptate vineri. Demersul Consiliului Judeţean Cluj de a aloca opt milooane lei pentru S.C Drumuri şi Poduri Judeţene SA vine ca urmare a crizei financiare pe care aceasta o traversează.

C.P.

Articole din aceeasi categorie