Omul zilei

Negoiţă Lăptoiu. Când arta îşi dovedeşte condiţia de realitate complexă

Se poate afirma pe drept cuvânt că discuţie cu istoricul, criticul de artă şi profesorul Negoiţă Lăptoiu nu se termină… niciodată. Şi nu se termină pentru că o întrebare duce la răspunsuri care la rândul lor, deschid alte şi alte întrebări. Toate însă având ca unic subiect, arta. Arta văzută prin artişti, expoziţii, albume, critici de artă şi nu numai, profesori de specialitate, fotografi, univers încărcat de culoare, simboluri şi semne. Pentru că “prin inspiraţie şi corecte relaţionări, arta îşi dovedeşte din plin condiţia de realitate complexă într-un fervent ansamblu al interferenţelor fertile”, ca să – l citez pe Maestru.

Definiţia mai sus – amintită, îşi găseşte împlinirea în scrisul D – sale (cărţi, albume, cataloage, reviste de specialitate) şi ajunge să mă opresc asupra unor titluri precum Profiluri grafice contemporane, Ghidul Muzeului de Artă Cluj, monografiile dedicate plasticienilor Nagy Imre, Alexandru Mohy, Petre Abrudan, Teodor Harşia, Eugen Gâscă, Tasso Marchini, Romulus Ladea, Ion Sasu, Magda Ziman,…

Un loc aparte în creaţia criticului de artă îl ocupă Incursiuni în arta românească (şase volume, primul în 1981, al 6 – a în 2016), respectiv Enciclopedia artiştilor români contemporani (tot în şase volume, apărute între 1996 şi 2007, în colaborare cu Al. Cebuc şi V. Florea),… Cât priveşte cataloagele, ele sunt în număr de 36 şi privesc artiştii plastici reprezentativi din secolele XIX – XX, acoperind astfel întreg spaţiul românesc . Mai pot fi amintite în contextul creaţiei istoricului de artă, peste 1800 de cronici de artă, recenzii, medalioane, publicate în diverse publicaţii. Dacă e să amintiesc câteva, atunci mă opresc la Steaua, Tribuna, Contemporanul, Transilvania, Utunk, Familia, Cronica şi nu în ultimul rând, Făclia.

Rândurile de faţă erau pregătite pentru interviul cu istoricul, criticul de artă şi profesorul dr Negoiţă Lăptoiu, apărut în ediţia de luni a cotidianului nostr (pagina 5). Am preferat interviul pentru bogăţia informaţională şi ideatică. Cele scrise în ediţia de astăzi împlinind spiritual personalitatea Maestrului. Care iată, ajunge la 80 de ani fără să – şi arate… vârsta.

Fiecare întâlnire în parte a avut şi are farmecul ei. Este în primul rând, întâlnirea cu un om deosebit, un om al culturii în sensul plin al cuvântului. Apoi, apoi este întâlnirea în care ajungi uşor la esenţe fie că este vorba despre şcoli de artă, tehnici de lucru, curente artistice, plasticieni de ieri şi de azi, din ţară sau de peste hotare. Informaţiile sunt bine stăpţnite, sunt bine argumentate, după fiecare discuţie ajungi să – ţi doreşti o alta, la fel de încăcată ideatic.

Astăzi, 6 august 2019, Negoiţă Lăptoiu împlineşte 80 de ani care, repet, nu se văd chiar deloc. Care din contră, anunţă noi şi noi surprize editoariale. La mulţi ani!

Demostene ŞOFRON

Articole din aceeasi categorie