O nouă metodologie-cadru pentru competițiile școlare

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a aprobat prin ordin noua Metodologie-cadru privind organizarea și desfășurarea competițiilor școlare. Forma finală a documentului este „una substanțial îmbunătățită, ca urmare a consultării publice organizate de Ministerul Educației Naționale”.

Printre cele mai importante elemente de noutate inserate în noua metodologie-cadru MEN amintește, într-un comunicat remis presei: acordarea unui număr sporit de locuri suplimentare pentru etapa națională a olimpiadelor naționale, la toate disciplinele; posibilitatea de transfer a locurilor suplimentare neocupate la un an de studiu, la un alt an de studiu; stabilirea unui punctaj minim pentru a participa la etapa națională a olimpiadei. De asemeni, se stabilește că, de regulă, etapa națională a olimpiadelor se desfășoară în universitățile de stat din România, „pentru ca olimpicii să ia contact cu facilitățile de nivel european oferite de universitățile românești”.

Conform metodologiei, numărul participanților la etapa națională este de 90 elevi/an de studiu pentru olimpiadele de la disciplinele matematică, informatică, fizică, chimie, biologie și 70 elevi/an de studiu la celelalte olimpiade care se organizează în toate județele și sectoarele municipiului București. La etapa națională se califică cei 47 de câștigători ai etapei județene – din cele 41 de județe și șase sectoare ale municipiului București -, la care se adaugă 43, respectiv 23 locuri suplimentare/an de studiu, conform ierarhiei din clasamentul național.

„Pentru a se califica la etapa națională, participanții trebuie să obțină un punctaj cel puțin egal cu 40% din punctajul maxim posibil de obținut la etapa județeană/ de sector. În cazul în care, la nivelul județului/sectorului, nu există participanți care să întrunească această condiție, locurile astfel disponibilizate pot fi adăugate locurilor suplimentare. În cazul în care locurile suplimentare nu se ocupă, acestea pot fi transferate la alt an de studiu, în limita unui procent de maximum 50% din locurile suplimentare, fără a se depăși, la etapa națională, 110 locuri pentru olimpiadele de la disciplinele matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, respectiv 85 pentru celelalte olimpiade” – informează MEN.

Evaluarea lucrărilor elevilor participanți la etapa județeană a olimpiadelor școlare va avea loc fie în alt județ (județul evaluator) decât cel în care a fost susținută proba (județul de origine), fie la Comisia Centrală a Olimpiadei. Alt element de noutate față de reglementările precedente este reprezentat de dublarea alocărilor financiare pentru elevii și profesorii prezenți la etapa națională a olimpiadelor școlare, de la 50 lei/persoană/zi, la 100 lei/persoană/zi pentru serviciile de masă și cazare. Totodată, în premieră, este prevăzută plata cadrelor didactice implicate în organizarea și desfășurarea olimpiadelor, etapa națională. Aceasta se va face în cuantum identic cu plățile practicate pentru evaluarea națională și examenul național de bacalaureat în anul școlar respectiv, cu excepția evaluatorilor, ale căror remunerații sunt dublate comparativ cu tarifele practicate pentru evaluarea lucrărilor de la EN/examenul de Bacalaureat.

M. T.

Articole din aceeasi categorie