O măsură în sprijinul mediului de afaceri

Deputatul PSD, Cornel Itu anunţă adoptarea Legii prevenirii, proiect iniţiat de Guvernul PSD şi susţinut de Grupul Parlamentar al PSD, act normativ care, în opinia deputatului clujean, va genera un efect pozitiv asupra economiei, cu un impact macroeconomic semnificativ pe termen mediu şi lung. „Legea prevenirii a fost adoptată pe 29 noiembrie, de către Camera Deputaţilor. Proiectul pentru care am votat favorabil instituie măsuri care asigură prevenirea săvârşirii de contravenţii, o măsură în sprijinul mediului de afaceri”, spune parlamentarul clujean, explicând: „Legea prevenirii obligă autorităţile cu atribuţii de control să acţioneze în primul rând în sensul educării şi perfecţionării antreprenorilor de orice fel pentru evitarea greşelilor. Acest lucru înseamnă de fapt că un agent economic nu va mai putea fi sancţionat sub nicio formă dacă nu a fost înainte îndrumat şi apoi prevenit. Practic, prin această reglementare, <<cartonaşul roşu>> acordat direct până acum se înlocuieşte cu «două cartonaşe galbene»”, detaliază deputatul. Potrivit acestuia, conform noii legi, autorităţile/instituţiile publice cu atribuţii de control, constatare şi sancţionare a contravenţiilor au stabilite ca atribuţii informarea, instruirea şi îndrumarea publicului, precum şi obligaţia de a aplica, în cazul săvârşirii anumitor fapte contravenţionale, sancţiunea de avertisment împreună cu stabilirea unui plan de remediere prin care se acordă contravenientului o perioadă de timp pentru îndeplinirea obligaţiilor legale. „Astfel, actul normativ are ca scop intensificarea funcţiei preventive a controlului, precum şi asigurarea securităţii juridice, în condiţiile creşterii cantitative a legislaţiei şi apariţiei unor noi domenii de reglementare. Noi, social-democraţii, susţinem dezvoltarea unui mediu economic performant, dinamic şi competitiv, în plan investiţional şi antreprenorial. Prin instituirea instrumentelor prevăzute de această nouă lege se creează cadrul necesar pentru prevenirea săvârşirii de contravenţii, fapt care va genera, cu certitudine, un efect pozitiv asupra economiei, şi, în consecinţă, un impact macroeconomic semnificativ pe termen mediu şi lung”, precizează Itu.

Totodată, deputatul anunţă adoptarea, în cadrul aceleaşi şedinţe, a propunerii legislative pentru modificarea art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, act normativ iniţiat de Grupul Parlamentar al PSD.

Potrivit social-democratului, Legea educaţiei stabilea dreptul elevilor din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal de a beneficia de un tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun şi, de asemenea, tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru şi operă, de film şi alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice. „Această prevedere creează însă o situaţie inechitabilă prin raportare la dreptul studenţilor la forme de învăţământ cu frecvenţă, în vârstă de până la 26 de ani, care beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun. De asemenea, interpretarea restrictivă «tarif redus cu 50%» îngrădeşte dreptul autorităţilor administraţiilor locale de a stabili, în funcţie de posibilităţile bugetului local, facilităţi suplimentare faţă de minimul de 50%. De acum înainte, legea prevede că elevii din învăţământul obligatoriu profesional şi liceal acreditat/autorizat vor beneficia de tarif redus cu minimum 50% pentru transportul în comun local şi cu minimum 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film şi alte manifestări culturale, oferind, astfel, primăriilor posibilitatea de a acoperi mai mult din cheltuielile pe care părinţii le au în aceste situaţii”, explică deputatul Cornel Itu.

Adriana STUPAR

Articole din aceeasi categorie