O carte binevenită şi necesară

Ne bucurăm că am ajuns la jumătatea anului jubiliar, timp în care s-au scris şi s-au publicat numeroase articole, studii şi chiar cărţi despre MAREA UNIRE. Printre autorii mereu prezenţi în presă sau cu comunicări, în faţa publicului, despre Ardeal şi despre Marea Unire se numără şi profesorul univ. dr. Ioan Bojan. De data aceasta ne delectează cu o carte valoroasă, cu titlu incitant şi sugestiv: UN MILENIU DE REZISTENŢĂ ŞI LUPTĂ PENTRU UNITATEA NAŢIONALĂ A ROMÂNILOR DIN ARDEAL, secolele X-XX.
Cartea profesorului univ. dr. Ioan Bojan a văzut lumina tiparului la cunoscuta Ed. Napoca Star, 218, 300 p., şi se bucură de o prefaţă a acad. Constantin Marinescu.
Volumul de faţă este secţionat în 16 capitole, din a căror titluri rezultă în parte şi problemele tratate de autor. În acest sens, o să amintim şi să schiţăm titluri ale capitolelor: 1. STABILIREA UNGURILOR ÎN CÂMPIA PANONIEI (896). EXPE-DIŢIILE DE JAF ALE TRIBURILOR UNGARE ÎN TERITORIILE DE AZI ALE AUSTRIEI, ITALIEI, GERMANIEI, FRANŢEI ŞI CHIAR ALE SPANIEI.
Cel de-al doilea capitol se ocupă de: CUCERIREA TRANSILVANIEI DE CĂTRE UNGURI. REZISTENŢA DÂRZĂ OPUSĂ DE VOIEVODATELE ROMÂNEŞTI DIN TRANSILVANIA ŞI BANAT (GELU, GLAD, MONUMORUT), despre care am mai scris. Sunt dovezi clare că teritoriul Ardealului nu a fost pustiu. Autorul volumului se ocupă detaliat de toate fazele în care a fost ocupat pământul Ardealului de către maghiari. Întreaga istorie a principatelor române a fost o luptă continuă pentru libertate, pentru dreptate. Astfel, în cap. V se descrie TRANSILVANIA SUB STĂPÂNIREA HABSBURGILOR. LUPTA DE EMANCIPARE NAŢIONALĂ A ROMÂNILOR. La finele veacului al 18-lea, Ardealul a intrat în componenţa Imperiului Austriac şi devine subordonat direct împăratului. În această perioadă are loc unirea românilor ardeleni cu Biserica de la Roma, care a fost un fapt pozitiv pentru pregătirea intelectualilor, însă condiţiile de viaţă ale iobagilor români au devenit tot mai greu de suportat.
Monarhia dualistă austro-ungară a fost creată în anul 1867 şi era condusă de împăratul Austriei, care era, în acelaşi timp, rege al Ungariei. Cum rezultă, Ungaria a înglobat Ardealul, desfiinţându-l, cu scopul de a-i maghiariza pe toţi locuitorii săi. Este ştiut că în anul 1869 existau în Ungaria 6.207.508 maghiari şi 7.011.770 nemaghiari. Situaţia românilor din acea perioadă s-a înrăutăţit mult. În cap. IX se descrie PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL, ALĂTURI DE ANTANTA, FACTORUL DETERMINANT PENTRU UNIREA TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA. Autorul cărţii de faţă menţionează personalităţile de seamă ale României în război alături de Antantă.
În toamna anului 1918 s-au destrămat imperiile ţarist, austro-ungar, otoman şi în locul lor au apărut naţiuni şi popoare independente: cehi, slovaci, polonezi, croaţi, sloveni, letoni, lituanieni, estonieni, finlandezi etc. Deci şi MAREA UNIRE din anul 1918 s-a realizat prin lupte grele şi prin jertfe. Astfel, la 27 martie 1918 s-a unit Basarabia cu România. La 28 noiembrie 1918 Bucovina, la 1 decembrie 1918 Ardealul, Banatul, Crişana şi Maramureşului. La 1 Decembrie 1918 a avut loc la Alba Iulia, Marea Adunare Naţională, unde s-a adoptat Declaraţia istorică de Unire cu Ţara, când s-a înfăptuită România Mare. A urmat apoi Conferinţa de Pace de la Paris (1919-1920) şi Tratatul de la Trianon.
Peste două decenii România a trecut prin alte suferinţe în urma Dictatului de la Viena, fiind cotropit de către Ungaria Ardealul de Nord, unde au avut loc atrocităţi greu de închipuit.
Toate etapele, evenimente care s-au săvârşit şi prin care au trecut ardelenii în perioada unui mileniu sunt înregistrate şi comentate de către profesorul universitar dr. Ioan Bojan cu lux de amănunte, pe baza unei ample informaţii din competenta bibliografie, din care nu lipsesc lucrările personale publicate pe parcursul anilor.
Considerăm lucrarea de faţă o realizare importantă a istoriei românilor din Ardeal, drept pentru care o recomand cu căldură cititorului interesat să afle drumul parcurs de românii ardeleni în decursul celui de-al doilea mileniu al erei noastre.
Onufrie VINŢELER

P.S.: Cititorii care doresc să obţină cartea prof. univ. dr Ioan Bojan o pot găsi pe str. Eroilor, nr. 2, la Vatra Românescă.

Articole din aceeasi categorie