Noi măsuri privind ocuparea prin concurs a posturilor didactice și de cercetare

Guvernul a aprobat în ședința de vineri, 9 noiembrie, două hotărâri privind ocuparea prin concurs a posturilor didactice și de cercetare vacante, respectiv promovarea în cariera didactică, în învățământul superior, prin examen.

„Urmare a solicitărilor formulate de Consiliul Național al Rectorilor și de universități, au fost aduse mai multe modificări Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, reglementată prin HG 457/2011, cu modificările și completările ulterioare. Acestea vizează: clarificarea modului în care un concurs poate fi contestat, dar și a aspectelor cu privire la soluționarea contestațiilor; clarificarea modului în care se constituie comisia de contestații; simplificarea modului de organizare a comisiilor de concurs; clarificarea procedurilor de concurs privind verificarea îndeplinirii standardelor minimale” – informează MEN.

În ceea ce privește examenul de promovare în cariera didactică în învățământul superior, MEN precizează că acesta a fost reglementat prin OUG 9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației, cu respectarea acelorași criterii de performanță ca în cazul concursurilor didactice.

„Deoarece pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice și de cercetare există o metodologie-cadru de concurs, prin simetrie, hotărârea de guvern adoptată vineri reglementează aspecte privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică, în învățământul superior, printr-o altă metodologie-cadru. Printre condițiile specifice de organizare a acestor examene regăsim: personalul didactic are dreptul de a promova în cariera didactică, pe bază de examen, în limita posturilor didactice vacante aprobate anual de către senatul universității; pot participa la examen cadrele didactice titulare care au avut calificativul «foarte bine» în ultimii 3 ani, nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 3 ani și îndeplinesc standardele de ocupare a posturilor didactice; vechime minimă de 3/6/9 ani în calitate de cadru didactic în învățământul superior în cadrul instituției organizatoare a examenului de promovare (3 ani pentru lector/șef lucrări, 6 ani pentru conferențiar, 9 ani pentru profesor universitar); îndeplinirea de către candidați a standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei prevăzute de Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare” – informează MEN.

Conform sursei citate, îmbunătățirea modalităților de promovare în carieră a cadrelor didactice, în baza unor criterii și procese relevante, are ca scop „stimularea performanței didactice, și implicit, creșterea prestigiului universităților din România”.

M. T.

Articole din aceeasi categorie