Muzeul de Artă Cluj – Napoca. “Restituiri”, interpretări personale, noi conţinuturi artistice

vernisaj sâmbătă 5 mai, 11. 00

În peisajul cultural şi public al societăţii contemporane, instituţia muzeală îşi conturează cu o tot mai mare claritate rolul de mediu educaţional viu, dinamic, atractiv, în care procesul de învăţare este stimulat în mod eficient, facilitând asimilarea noilor cunoştinţe şi completarea informaţiilor primite de elevi în cadrul şcolii, prin intermediul contactului direct cu obiectele de patrimoniu. În acest context, deopotrivă ofertant şi provocator, educaţia muzeală, privită ca un instrument pedagogic alternativ, fiabil, complementar instrucţiei şcolare curente, evidenţiază extraordinarul potenţial formator al operei de artă, capacitatea sa uimitoare de a stimula şi rafina, deopotrivă, sensibilitatea şi intelectul.

Spaţiul muzeal caută acum să se redefinească ca un spaţiu al interacţiunii, unde analiza unei opere de artă, discuţiile, interpretarea şi semnificaţiile atribuite ei se reformulează mereu printr-o exprimare liberă, deloc rezervată sau reticentă la ideea improvizaţiei sau a experimentului.

“Restituiri”, profesor coordonator Maria Sârbu, marchează finalul unui proiect de educaţie muzeală derulat de Muzeul de Artă Cluj-Napoca – curator al expoziţiei Alexandra Sârbu – în parteneriat cu Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea”, demersul constând într-o serie de vizite ghidate interactive desfăşurate în ambianţa Galeriei Naţionale, urmate de ateliere de creaţie, complementare curriculei şcolare în vigoare pe linia specializării artistice „grafică de şevalet”. În cadrul proiectului, elevii claselor a X-a, a XI-a şi a XII-a au realizat o serie de studii plastice după lucrări de referinţă aflate în expunerea de bază a muzeului, semnate de Joseph Neuhauser, Henric Trenk, Aloisie Hora, Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, Ştefan Luchian etc, care fac dovada unui spirit creativ debordant, valorificând datele intrinseci lucrărilor ce au servit drept sursă inspiraţională, generând noi conţinuturi artistice printr-o interpretare strict personală, intim legată de reacţiile afective declanşate pe fundalul „întâlnirii” cu opera de artă originală. Studiile plastice au fost integrate ambianţei Galeriei Naţionale, cu scopul de a ilustra finalitatea estetică a procesului creativ, lecturată acum în imediata vecinătate a reperelor vizuale-sursă.

Expun Mirel Alb, Cristina Bandics, Tania Bărbuţă, Alexia Ciloci-Şerdean, Roxana Csucsak, Nicole Dobrican, Teodora Gavriluţ, Ştefania Iakab-Chirca, Gyöngyvér Kun, Răzvan Liţă, Oana Leia Morar, Karina Nechifor, Andrada Pap, Sorina Alexandra Petruş, Alexandra Pop, Sara Popuţ, Pavel Sigartău, Damian Sîrbu, Cristina Szasz, Diana Şinteuan.

Articole din aceeasi categorie