Muzeul de Artă Cluj – Napoca

Interferenţe” cu Sz. Bach Hedda şi Szervátiusz István

vernisaj marţi 21 mai, 18. 00

Selecţia lucrărilor prezente în expoziţie caută să evidenţieze mizele conceptuale şi plastice ale demersului creativ al celor doi protagonişti, într-un limbaj expresiv a cărui „scriitură” este acut marcată de atente decantări formale şi semne abstracte preluate din repertoriul spectaculos de forme şi culori al naturii. Ars poetica textilistei Hedda Bach se rezumă astfel: „tapiseriile mele reprezintă o încercare de a înţelege (cu folosirea liniei şi a unei game restrânse de culori naturale) ordinea ciclică, fizică şi cosmică a naturii, prin conceperea metaforică a energiilor umane”, iar crezul artistic al sculptorului Szervátiusz István este sintetizat în următoarea sa consideraţie: „în calitate de sculptor-restaurator în lemn, am reuşit să-mi găsesc un stil propriu, printr-un limbaj diferit de cel al înaintaşilor mei. Tehnica de poleire cu aur mi-a deschis noi dimensiuni în realizarea gândurilor mele. Prin conţinutul valorilor tradiţionale ale mesajului, sub o formă modernă de prezentare, încerc să comunic cu omul zilei de azi.”

Hedda Bach s-a născută în Alba Iulia la 2 martie 1933,  într-o familie de fotografi renumiţi. După absolvirea liceului de fete din localitatea natală, a urmat cursurile Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj, secţia pictură, la clasa profesorilor Feier Petru şi Theodor Harşia, apoi secţia textile, unde a beneficiat de îndrumarea unor mentori remarcabili, dintre care îi menţionam pe Iosif Bene, Cseh Gustav, Maria Ciupe sau J. Szentimrei. După finalizarea studiilor universitare, a participat la un număr important de manifestări expoziţionale cu caracter naţional sau internaţional.

Szervátiusz István s-a născut în Cluj-Napoca, la 21 iulie 1960, într-o familie de artişti, fapt care a influenţat substanţial decizia orientării spre o carieră în domeniul artelor vizuale. Din 1977 trăieşte în Ungaria, unde a absolvit Árpad Gimnasium din Budapesta şi a participat la diverse cursuri de modelaj şi desen. A obţinut diploma de restaurator la Institutul de Protecţie a Monumentelor Naţionale de Patrimoniu, urmând şi cursul de specializare în restaurare sculptură în lemn. A lucrat pe numeroase şantiere de restaurare precum castelul Grassalkovich, palatul Karoly, castelul Törley, biserica din Tákos…


Articole din aceeasi categorie