Muzeul de Artă Cluj – Napoca

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; }a:link { }

71 de ani de la proclamarea independenţei statului Israel: 14 mai 1948 – 14 mai 2019

Statul modern Israel şi-a proclamat independenţa la 14 mai 1948, 71 de ani marcaţi nu numai de recunoaşteri internaţionale, ci şi de o dezvoltare pe verticală a statului Israel. Marcaţi însă şi de conflicte, de tratate de pace, de discuţii oficiale, impas politic până în zilele noastre.

Israelul modern este aproximativ situat pe teritoriul regatelor evreiești din antichitate care sunt locul de naștere al iudaismului, al creștinătății și conține locuri sfinte pentru toate religiile monoteiste principale din lume.

O istorie de 71 de ani nu poate fi expediată în doar câteva rânduri sau pagini. Este istoria care cere din start aplecări responsabile asupra tuturor momentelor, toate de o importanţă egală. Mă gândesc şi mă refer la dominaţiile romano creştine şi bozantine, la dominaţia arabă, cea Cruciată, dominaţia otomană, îneputurile mişcării sioniste, Declaraţia balfour, imigraţia evreiască şi opoziţia arabă, al 2 – lea Război Mondial şi Holocaustul, anii post 1945, fondarea statului Israel, Războiul de Independenţă, guvernele (Ben Gurion, Eshkol, Meir, Peres, Begin, Neatnyahu, Sharon, Olmert,…).

Expoziţia documentară 71 de ani de la proclamarea independenţei statului Israel, bazată pe colecţia Andrei Klein, ne introduce în istoria statului Israel prin fotografii de ieri şi de azi ale principalelor oraşe şi regiuni (Tel Aviv, Ierusalim, Tiberias, Akko, Yardenit, Haifa, Caesarea, Netanya, Nazaret, Sedom, Bethlehem, Dagania, Clădirea Knessetului, Misiunea economică din Cluj în Israel, ), prin emisiuni filatelice (timbrele Keren Kayemeth Le Israel/Fondul Naţional Evreiesc), cărţi poştale (Lacul Kinneret, Haifa, Dagania,…), grafică, corespondenţe oficiale, invitaţii la spectacole, obiecte (Tallit – veştmânt pentru rugăciuni; Hanuka; insigne; punguliţe cu zahăr; discuri vinil; vitraliile create de Marc Chagall pentru Sinagoga Centrului Medical Hadassah/Universitatea Ebraică; felicitări,…), numismatică (bancnote şi monede emise în 1948 de Bank Israel), cărţi, ziare şi publicaţii.

Expoziţia se cere vizitată, asta este sigur. La urma urmei, este un act de cultură la îndemâna fiecăruia dintre noi.

Demostene ŞOFRON

Articole din aceeasi categorie