Muzeul de Artă Cluj – Napoca

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: „Liberation Serif”,serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: „Droid Sans Fallback”; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: „FreeSans”; font-size: 12pt; }

Călin Anton: misterul vieţii şi al artei sau puterea de sugestie a valorilor artistice

Pictorul Călin Raul Anton este prezent în sălile de la etajul Muzeului de Artă din Cluj-Napoca cu o expoziţie amplă, plină de semnificaţii, intitulată „Raul şi Faun – Autoportret într-un periplu figurativ de la Pilda Talanţilor la o altfel de Parabolă a Fiului Risipitor”. Curatorul şi comisarul general al expoziţiei, domnul muzeograf dr. Florin Gherasim, şi directorul muzeului, domnul prof. univ. dr. Lucian Nastasă-Kovacs, au prezentat personalitatea plastică a artistului, la vernisajul organizat acum cȃteva zile.

Raul Călin Anton este născut în oraşul nostru, în 1964, absolvent al U.A.D. secţia pictură (anul 2000), cu licenţa sub îndrumarea prof. univ. Victor Ciato, şi prezent pentru a treia oară cu o expoziţie personală în sălile muzeului. A fost scenograf la teatrul din Turda, apoi, pȃnă în 2004, profesor de desen în Cluj. Începȃnd din acel an, 2004, artistul se dedică total picturii. Este membru al U.A.P. din Romȃnia, dar şi al unor prestigioase organizaţii artistice internaţionale, ca A.I.A.P. UNESCO, ARIPA TORINO, dar şi membru fondator al  grupului „Atemporali Contemporani cu Arta” şi „Word Artists and Art Collectors”.

Forţa talentului său şi amploarea creaţiei sale sunt cunoscute în ţară, dar şi în marile centre artistice europene, prin mulţimea de premii foarte prestigioase, prin dicţionarele şi enciclopediile de artă, prin cataloagele editate cu ocazia expoziţiilor organizate la care a participat: Catalogul bienalei de la Florenţa (2009), International Art expo Paris, catalog Jacob K& Javits Convention Center New-York, Dicţionarul Cotaţiilor de Artă Drouot (2008-2019), Grand Prix International Prestige − Cannes (2012) şi altele. A fost nominalizat în 2014 pentru înalta distincţie Toile D’Or, de către Federaţia Naţională a Culturii Franceze, pentru „Raul şi Faur”, premiul Toile d’Or 2013, Marea medalie de aur M.C.A. la Le  Grand Prix International de Prestige de Cannes-Azur, în 2012, iar în 2010, Medalia de Aur la Le Grand Prix de Prestige de Cannes-Azur, medaliile de onoare ale oraşelor Levignac, Grenade sur Garonne, dar şi Marele premiu jubiliar Lucian Blaga ed. XV, în 1995, lucrările premiate intrȃnd în patrimoniul muzeului Sebeş, diploma de onoare a Teatrului Turda, în 1998, şi multe altele.

Expune permanent la galeria Carpe Diem din Montpeyroux, pȃnă în 2012, la galeria ARIPA Torino, pȃnă în 2010, Phila Fine Art Gallery Denver SUA. Realizează cȃte 2-3 expoziţii personale pe an în ţară, la Bucureşti, Baia Mare, Cluj, Dej, dar mai ales în Franţa, Italia, Olanda, Croaţia, Spania, călătorind foarte mult. Are o frumoasă prezentare pe internet, de unde publicul interesat de creaţia sa poate cunoaşte evoluţia talentului său susţinut de o enormă şi perseverentă muncă.

Iubitorii picturii au în creaţia domnului Anton Călin un interlocutor fantastic, cu o mare putere de sugestie a valorilor artistice în care crede. Este un pictor în sensul clasic al cuvȃntului, cultivat şi în domenii culturale extinse (teologie, muzică, ştiinţe exacte, literatură…), daruri de care se bucură şi le oferă în concentrări spirituale în creaţia sa. Pentru domnia sa Lumina, în sens extins al accepţiilor spirituale, este scara adevărului şi a aspiraţiilor umane. Trăieşte plenar misterul vieţii şi al artei, ca împlinire a idealului său profund. Călătoreşte mult în locuri devenite celebre prin evocarea lor în artă, în istoria artei. Îl urmează pe Van Gogh la Pontoise, dar şi la Arles, se inspiră din multele serbări populare în care regăseşte peste timp fragmente din ritmurile cromatice iubite de „Vincent”. Pictează la Honfleur, Saint Tropez, zona Cannes, pe urmele impresioniştilor, cu nostalgia poate a spiritului lui Cezanne, explorȃnd lumina sudului în diferite momente ale zilei. Călin Anton este un călător în timp real, dar şi un om sensibil, atras de farmecul „preţioaselor secunde ce-n timp se scurg mereu”. De la trecător la veşnicie şi în sensurile cosmice ale punctelor cardinale, regăsim forţa portretistică şi expresivitatea celebrului Velazquez „citȃnd” pregnantul portret al papei Inocenţiu al X-lea, scrutȃndu-ne prin privirea pătrunzătoare a pictorului contemporan Nicolae Maniu (îmbrăcat în costum roşu, ieşit la o ţigară, după vernisajul „Nopţii muzeelor” de la Louvre). Regăsim cu uimire citarea „Vanităţilor” în dipticul „Raul şi Faun” sau „realităţile înscenate” din acelaşi muzeu Louvre. Reconstituirea, după o fotografie de epocă, a scenei de la Karlovy-Vary, cu poetul Coşbuc, cu Alexandru Vaida Voevod şi doamna Elena − soţia sa −, cu marele dramaturg Caragiale, în contextul aniversării Centenarului, a unui secol marcat de dramele a două războaie incredibile, de dictaturi de neimaginat, cu urmări în  destinele lor personale şi ale noastre, pȃnă în  prezent.

Minunate portretele „Mamei”, al „Tatălui”, prin care, printr-o tehnică germinată de sensibilitatea inimii sale, pictorul-fiu comunică trăiri variate în timp, ce apar percepute simultan ca efect al vieţii în rezonanţa universală. Poate ar trebui să ne menţinem cu toţii memoria sufletească, că suntem şi martori şi căutători de urme, că avem „însoţitori de drum” şi ne putem bucura de înţelegerea unor teme despre care nu prea ştim vorbi, dar le simţim forţa copleşitoare însoţită de mister. Cel puţin în literatură ne-am bucurat de romane recente (premiate cu Nobel sau nu) care au cam aceleaşi nostalgii ale memoriei.

Expoziţia trebuie vazută, este în curs de pregătire un album Raul Anton Călin, care se va lansa în aşteptata „Noapte a muzeelor”, sȃmbată, 18 mai 2019.

Felicitări pictorului Călin Anton, cu bucuria unor ofrande de cultură dăruită celorlalţi în prag de sărbătoare a Învierii Domnului!

Margareta CATRINU

Articole din aceeasi categorie