Municipalitatea va subvenţiona chiria persoanelor marginalizate şi a victimelor violenţei domestice

Consilierii locali au adoptat un proiect de hotărâre de Consiliu Local (HCL) potrivit căruia municipalitatea va subvenţiona chiria persoanelor marginalizate, în risc de de marginalizare, precum şi a victimelor violenţei domestice. Cuantumul ajutorului pentru plata chiriei este cuprins între 900 şi 1400 de lei şi se va acorda pe o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii până la doi ani.

Potrivit estimărilor făcute de municipalitate, subvenţia va fi de circa 300 de euro. Conform unui studiu ataşat hotărârii, închirierea unei garsoniere în Cluj-Napoca, grevează bugetul de 220 de euro pe lună, în timp ce chiria pentru un apartament cu două camere este în medie este de 360 de euro pe lună. „Concluzionând, se poate aprecia că pentru un apartament de 2 camere, cu dimensiune medie de 50 mp costul chiriei se situează în intervalul 200-250 euro/lună”, se arată în studiul menţionat. Amintim că, la sfârşitul anului trecut, primarul Emil Boc preciza că municipalitatea a pus deoparte un milion de euro pentru subvenţionarea acestor chirii.

Potrivit documentului adoptat, sunt considerate persoane marginalizate social cele care beneficiază de venit minim garantat sau fac parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat, aflându-se în situaţia de a nu avea loc de muncă sau locuinţă în proprietate. De asemenea, sunt considerate marginalizate, persoanele care locuiesc în condiţii improprii, au executat o pedeapsă privativă de libertate, precum şi cele încadrate în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate. „În strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, ca alternativă la numărul redus de locuinţe sociale este identificată măsura acordării de subvenţii pentru chirie persoanelor/familiilor care se află în risc de marginalizare. Această măsură s-ar putea pune în practică prin acordarea unui sprijin financiar pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca, marginalizate social”, se arată în HCL, precizându-se că „o abordare realistă a inclusiunii sociale presupune o intervenţie integrată, prin care, accesul la educaţie, la muncă, la servicii, la locuire şi participare în viaţa socială, culturală şi politică, reprezintă dimensiunile necesare unei politici publice coerente şi unor acţiuni sociale care se condiţionează reciproc”. Totodată, în referatul ataşat documentului, se arată că, în 2014, stocul de locuinţe din fondul public al municipiul era sub 1,2% din totalul de locuinţe din oraş, respectiv de 1554 de unităţi. „Conform datelor ultimului recensământ al populaţiei şi locuinţelor (2011), la nivelul judeţului Cluj exista un stoc de locuinţe convenţionale de 312.886 unităţi din care doar 2.537 se aflau în proprietatea statului. La nivelul municipiului Cluj-Napoca existau 129.837 locuinţe, dintre care 98,1% în proprietate privată şi 1,9% în proprietate de stat. În anul 2014, stocul de locuinţe din fondul public în municipiul Cluj-Napoca era de 1554 de unităţi, adică sub 1,2% din totalul de locuinţe din oraş. Stocul a inclus 174 de locuinţe construite prin programul ANL, 1368 locuinţe sociale şi locuinţe din fondul locativ de stat, ocupate în proporţie de 100%, precum şi 12 locuinţe de necesitate”, se menţionează în hotărâre, arătându-se că „problematica locuirii este una deosebit de dificilă datorită fondului mult diminuat de locuinţe aflat în proprietatea statului/municipalităţilor cărora li s-ar putea da diverse destinaţii, inclusiv cea de locuinţe sociale”.

Astfel, potrivit HCL-ului, vor putea beneficia de subvenţionarea chiriei tinerii în vârstă de până la 26 de ani, persoane singure, proveniţi din structurile rezidenţiale ale DGASPC Cluj de pe raza municipiului Cluj-Napoca care au venit lunar de până la 1500 lei; persoanele singure şi familiile cu domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Cluj-Napoca aflate în evidenţa Direcţiei de Asistenţă Socială care în urma evaluării de specialitate pot fi încadrate în categoria persoanelor marginalizate social sau în categoria persoanelor aflate în risc de marginalizare socială (cu un venit net lunar/membru de familie de până la 783 lei, respectiv de până la 1082 lei pentru persoana singură); victimele violenţei domestice care se află în evidenţele serviciilor de specialitate şi care locuiesc efectiv pe raza municipiului Cluj-Napoca, precum şi cele care au beneficiat de servicii în adăposturi destinate acestei categorii sociale şi care nu beneficiază de alt sprijin locativ din partea statului sau a unor ONG-uri, care au un venit lunar/membru de familie de până la 1500 lei. De asemenea, vor mai beneficia de plata chiriei persoanele singure/familiile marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare şi excluziune socială. O condiţie pentru subvenţionarea chiriei este ca, înainte de data depunerii cererii, solicitantul să fi avut domiciliul, respectiv reşedinţa pe raza municipiului Cluj-Napoca timp de cel puţin 3 ani şi să nu fi vândut o locuinţă în ultimii 10 ani. Mai mult, persoanele beneficiare ale ajutorului pentru plata chiriei, apte de muncă, au obligaţia de a participa la programe de ocupare, iar dacă în 3 luni de la participarea la aceste activităţi nu reuşesc să se integreze pe piaţa muncii, au obligaţia de a participa la acţiuni şi lucrări de interes local.

Adriana STUPAR

Articole din aceeasi categorie