Municipalitatea, obligată să reactualizeze indicatorii tehnico-economici a două poduri

Indicatorii tehnico-economici a două importante investiţii din municipiu trebuie actualizaţi din nou. Astfel, consilierii locali vor vota în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, de marţi, 19 decembrie, actualizarea indicatorilor tehnico-economici a două poduri, ce vor fi finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) . Totodată, aceştia vor aproba asigurarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează prin PNDL pentru aceste două obiective de investiţii.

Aleşii locali sunt obligaţi să voteze, din nou, actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii pod peste râul Someşul Mic (Pod Garibaldi), respectiv pentru obiectivul de investiţii pod peste râul Someşul Mic situat pe strada Porţelanului (Podul Porţelanului). „Prin HCL 842/2017 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii…Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE), a solicitat revizuirea devizului general întocmit cu respectarea standardelor de cost şi defalcarea costurilor suportate din bugetul de stat, respectiv bugetul local, cu TVA şi cu respectarea ordinului de ministru…, motiv pentru care este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici”, se arată proiectul de hotărâre de consiliu local (HCL) privind Podul Garibaldi. Astfel, valoarea investiţiei creşte de la 6.240.248 de lei la peste 7 milioane de lei.

Finanţarea proiectului fiind cuprinsă în Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020, cea mai mare parte din bani provin din fonduri de la Guvern. Astfel, potrivit documentului, din totalul de 7.090.541,58 de lei, 5.071.974,48 de lei vor veni dela bugetul de stat, în timp ce 2.018.567, 10 lei vor fi alocaţi din bugetul local . Din aceştia, 1.892.291,10 lei reprezintă suma alocată din bugetul local, în timp ce suma de 126.276 de lei, va fi decontată.

Potrivit proiectului, lungimea totală a podului este de 50,30 de metri, având lăţimea variabilă, între 20 şi 24 de metri. Podul va cuprinde nouă grinzi şi va avea trei deschideri pe structură de rezistenţă mixtă oţel-beton. Lăţimea părţii carosabile este de 14 metri. Investiţia, cu o durată de 9 luni, presupune lucrări de reabilitare, stăvilare noi, consolidarea infrastructurii existente, rampe de acces şi semnalizare rutieră.

În ceea ce priveşte Podul Porţelanului, valoarea investiţiei va creşte de la 6.315.240 de lei, la 7.165.181,55 de lei, motivaţia necesităţii reactualizării indicatorilor tehnico-economici fiind aceeaşi. Potrivit proiectului, Podul Porţelanului va avea o lungime totală de 62 de metri, lăţimea acestuia fiind de 10,8 metri – din care părtea carosabilă va măsura 7,8 metri, iar cele două trotuare vor fi de câte 1,20 metri. Investiţia presupune realizarea unui pod nou în amonte cu amenajrea a două benzi de circulaţie, reabilitarea podului existent, dar şi recalibrarea albiei în zona podurilor. Durata totală de execuţie va fi de 12 luni. Pentru realizarea investiţiei, bugetul de stat va aloca 6.399.579,28 de lei, în timp ce municipalitatea va suporta 765.602,27 de lei, din care 32.905,72 de lei vor fi decontaţi.

Adriana STUPAR

Articole din aceeasi categorie