MS: A fost lansat Planul-cadru național pentru controlul hepatitelor virale

Ministerul Sănătății, în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătăți (OMS), a lansat marți, 14 mai, Planul-cadru național pentru controlul hepatitelor virale în România, pentru perioada 2019-2030.

Planul, elaborat în concordanţă  cu „Strategia globală a sistemului de sănătate privind hepatitele virale”, adoptat de Adunarea Generală a OMS în anul 2016, urmărește „crearea unui cadru de intervenție bazat pe dovezi pentru un răspuns cuprinzător și sistematic al sectorului de sănătate la hepatitele virale, luând în considerare contextul, nevoile și prioritățile naționale”. Scopul este „de a minimiza amploarea hepatitelor virale ca problemă de sănătate publică, prin reducerea transmiterii virusurilor hepatitice, reducerea morbidității și mortalității prin hepatite virale și complicații ale acestora și prin asigurarea accesului echitabil la servicii cuprinzătoare de prevenire, testare, îngrijire și tratament” – se precizează într-un comunicat al MS, remis, marți, presei.

Conform documentului citat, au fost stabilite patru direcții strategice pentru planificarea și implementarea intervențiilor de sănătate publică împotriva hepatitelor virale: Informare şi comunicare (dezvoltarea unui sistem strategic și solid de informare pentru a cunoaște și înțelege situaţia epidemiologica hepatitică virală și a formula intervenții țintite, elaborarea și implementarea unei strategii de comunicare și conștientizare, ca element de prevenție primară); Intervenții cu impact (asigurarea accesului universal și gratuit la servicii de calitate pentru prevenirea transmiterii hepatitelor virale; asigurarea accesului universal sistematic la depistarea infecției cu virusuri hepatitice, prin implementarea unor măsuri și campanii sistematice la nivel național de depistare; asigurarea accesului universal și gratuit la tratamentul hepatitelor virale B și C; dezvoltarea serviciilor complementare tratamentului antiviral pentru pacienții cu complicații și comorbidități); Furnizarea echitabilă a serviciilor (ele mai eficace metode pentru furnizarea serviciilor către populații vulnerabile din zone geografice diverse, cu accent pe echitate, pentru maximizarea impactului și a calității); Cadrul de furnizare şi bugetare a serviciilor (programe de screening pentru grupurile populaționale expuse la risc; instruirea furnizorilor de servicii; realizarea de rețele integrate de furnizori de servicii; dezvoltarea și utilizarea de instrumente de contractare a serviciilor și produselor medicale).

Implementarea Planului-cadru național va fi realizată în parteneriat cu principalii actori implicați în prevenirea, supravegherea, controlul și managementul hepatitelor virale (parteneri guvernamentali, societăți medicale profesionale, parteneri din societatea civilă), iar pentru îndeplinirea obiectivelor se vor elabora periodic planuri de acțiune și se va dezvolta un mecanism de monitorizare și evaluare – precizează MS. Din punct de vedere al deciziei strategice, implementarea Planului-cadru va fi coordonată de un comitet de coordonare intersectorial (cu o secțiune decizională și una de consultare publică), iar din punct de vedere tehnic, de un comitet tehnic multidisciplinar, format din profesioniști de diferite specialități medicale, juriști și economiști – adaugă sursa citată.

Planul-cadru național va dispune de un mecanism de monitorizare și evaluare, în baza căruia comitetul de coordonare va aprecia stadiul implementării și va putea recomanda Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate măsuri de îmbunătățire a controlului acestei boli la nivel populațional.

M. TRIPON

Articole din aceeasi categorie