Monumentul eroilor mărişeni

Evenimentul petrecut ieri în localitatea Mărişel coincide cu evenimente asemănătoare desfăşurate, în aceste zile, nu numai la noi în ţară, ci şi în Europa. Ba mai mult, momentul derulat de locuitorii din Munţii Apuseni coincide cu împlinirea a 100 de ani de la masacrul de la Beliş, unde şi-au pierdut viaţa eroi din Mărişelul vecin.
Joi dimineaţă a avut loc o mare slujbă în biserica ortodoxă din localitate, unde s-a oficiat liturghia închinată Arhanghelilor Mihail şi Gavril, dar şi a martirilor căzuţi pe câmpurile de luptă din cele două războaie mondiale.
După terminarea slujbei, mulţimea s-a deplasat în centrul civil al comunei, unde a avut loc ceremonialul de dezvelire a singurului monument ridicat aici pentru slăvirea şi comemorarea veşnică a celor 42 de mărişeni, căzuţi în cele două conflagraţii mondiale.
Făurit din marmură, monumentul (schiţa realizată de sculptorul Octavian Popescu) a fost realizat printr-un program finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale în valoare de 60.000 lei. La ceremonialul amintit au participat numeroşi preoţi, o formaţiune militară a jandarmeriei, consilierul judeţean Remus Lăpuşan, parlamentarii Horia Nasra şi Cornel Itu, precum şi sute de localnici, coborâţi de pe răsfiratele piscuri ale Apusenilor pentru a participa la acest eveniment istoric, de mare importanţă pentru memoria colectivă a locului.
În cuvântul său de deschidere, primarul comunei, Viorel Ghic a mulţumit oficialităţilor, slujitorilor bisericii şi numerosului public pentru interesul dovedit în cinstirea memoriei înaintaşilor, prezentând proiectul adoptat de către Primărie şi Consiliul local, şi prinosul locuitorilor faţă de Ministerului Culturii, care a înţeles necesitatea fixării în timp a jertfei acestor moţi pentru consolidarea fruntariilor patriei.
Înainte de sfinţirea monumentului a fost intonat Imnul României, iar artista Mariana Orcan a cântat Imnul lui Iancu. Printre vorbitori a luat cuvântul şi dl. Alexandru Crişan, fiu al satului şi luptător în Al Doilea Război Mondial, care a evocat fapte de vitejie ale Armatei Române. În cuvântul său, profesorul Ioan Mariş, coautor al recentei monografii a comunei, a subliniat personalităţile locului şi a nominalizat pe cei 30 de eroi, căzuţi în luptele pentru apărarea acestui colţ de lume. A urmat depunerea coroanelor de flori din partea Camerei Deputaţilor, a instituţiei prefectului, Primăria şi Consiliul local, Biserica ortodoxă Mărişel, Şcoala gimnazială din localitate, Asociaţia culturală Mărişeana şi familia luptătorului Alexandru Crişan.
Programul s-a încheiat cu cântece patriotice interpretate de copiii Şcolii “Pelaghia Roşu”.
Dumitru VATAU

Articole din aceeasi categorie