Momente festive la Agronomia clujeană: ZIUA FACULTĂŢII DE AGRICULTURĂ

Instituţie de mare prestigiu în viaţa universitară şi culturală a Cetăţii clujene, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ne oferă, iată, un nou eveniment de referinţă, prilejuit de Sărbătoarea Zilei Facultăţii de Agricultură, facultate care fiinţează încă de la mijlocul secolului al XIX-lea. Festivităţile dedicate evenimentului se vor desfăşura vineri, 21 iunie, şi vor cuprinde mai multe momente.

Principalele repere din evoluţia facultăţii vor fi trecute în revistă de către trei dintre foştii decani, profesorii Alexandru Salontai, Petru Guş şi Ioan Rotar.

 Simpozion omagial: “90 de ani de la naşterea Prof. dr. doc. Costică Panfil”    
prof Costica Pamfil
Un moment special, cu semnificaţii aparte, este dedicat ilustrului profesor univ. dr. doc. Costică Panfil (1923 – 2004), fost decan al Facultăţii de Agricultură şi unul dintre geneticienii care au contribuit la introducerea conceptelor noi, moderne, în genetică, facilitînd trecerea de la teoriile sovietice, miciuriniste, la cele mendeliene şi morganiste, în deceniile şase şi şapte ale secolului trecut.

Profesorul Panfil s-a născut în anul 1923 în Suraia, judeţul Vrancea. A urmat cursurile Şcolii normale de învăţători la Focşani, dar, imediat după absolvire, este înrolat în armată şi trimis pe front, în linia întîi, unde este rănit şi decorat cu medalia „Bărbăţie şi credinţă”. La sfîrşitul războiului, în 1945, se înscrie la Facultatea de Agricultură din Cluj, unde studiază pînă în 1949. Urmează o perioadă de căutări şi încercări pînă în anul 1957, cînd, revenit la Agronomia din Cluj, începe să predea disciplina care avea să-l consacre ca profesor, Genetica şi ameliorarea plantelor. Specializările din SUA, apoi cele din Japonia şi Anglia, i-au fost utile în propria evoluţie dar şi în cea a generaţiilor de specialişti la a căror formare a contribuit în deceniile care au urmat. A elaborat şi publicat numeroase cursuri universitare, cărţi, tratate, lucrări ştiinţifice, multe susţinute la manifestări ştiinţifice internaţionale. „Genetica” (1974), „Întrebări şi răspunsuri din genetică” (1980) şi „Genetica sexelor” (1984) sînt doar cîteva dintre lucrările sale de referinţă. A fost secretar general şi vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Agricole din România (1952-1954) şi membru al Genetics Society of America (din 1956).

În memoria profesorului Panfil va fi organizat un simpozion omagial, la 90 de ani de la naştere. Principalele lucrări, aparţinînd unor foşti colaboratori, foşti studenţi sau alţi apropiaţi ai profesorului, care evocă viaţa şi activitatea acestuia, vor fi publicate într-un volum omagial, în Editura AcademicPres. Nu vor lipsi din volum numele actualului rector al USAMV, prof. dr. Doru Pamfil – fiul regretatului profesor, cele ale prorectorului Ioan Rotar, decanului Facultăţii de Agricultură, Roxana Vidican, decanului Facultăţii de Horticultură, Radu Sestraş, foştilor rectori Alexandru Salontai şi Leon Sorin Muntean, ale profesorilor Constantin Botez, Elena Tămaş, Mircea Savatti, Marin Ardelean, Viorel Budiu, Ioan Drocaş, Ştefania Gâdea, Ioan Haş, Dumitru Indrea, Emil Luca, Dan Măniuţiu, Emilian Merce, Teodosie Perju ş.a. Tot întru cinstirea profesorului Panfil va fi dezvelită o placă comemorativă la disciplina de Genetică vegetală a USAMV Cluj-Napoca.

 Lansare de carte: Emilian Merce – “Pauze îngîndurate – confesiuni şi evocări”
Pauze ingindurate
În cadrul festivităţilor de la Agronomie va fi lansat şi volumul “Pauze îngîndurate – confesiuni şi evocări”, autor prof. univ. dr. Emilian Merce. Cartea, apărută la Editura Aletheia din Bistriţa, chiar la începutul acestei veri, se află la a treia ediţie, una îmbunătăţită şi mult adăugită.

Autorul “Pauzelor îngîndurate” este unul dintre dascălii de referinţă ai departamentului economic de la USAMV Cluj-Napoca. Fin analist al fenomenului economic românesc, profesorul Emilian Merce este, deopotrivă, o personalitate complexă a vieţii culturale transilvane. Este autor de cursuri universitare, de cărţi şi lucrări ştiinţifice felurite, membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, al altor prestigioase organisme ştiinţifice din ţară şi de peste hotare. Cu toate acestea, profesorul nu s-a despărţit niciodată de imaginea plaiurilor natale, cele bihorene, nici de figurile care, în timp, i-au acompaniat, într-un fel sau altul, evoluţia. Imaginile şi figurile importante din viaţa profesorului Merce s-au perindat mereu prin mintea şi prin sufletul acestuia, mai ales în momentele de răgaz, în momentele de pauză.

În “pauzele îngîndurate” din activitatea sa ştiinţifică, Emilian Merce a zugrăvit, cînd mai blînd, cînd mai aspru, astfel de imagini şi de figuri, pe care le-a reunit în două volume, de confesiuni şi evocări, apărute în 2002 şi 2006, la aceeaşi editură, Aletheia, din Bistriţa.

Volumul de faţă preia selectiv o parte a “gîndurilor” apărute în volumele precedente, fiind păstrată prefaţa scrisă de profesorul Nicolae Jurcău, prieten din copilărie al autorului. De asemenea, sînt reproduse aprecierile elogioase ale distinsei prof. Daniela Bunduchi, preluate din volumele precedente.

Să mai spunem că volumul, apărut în condiţii grafice excelente, are nu mai puţin de 516 pagini, multe dedicate rădăcinilor – înaintaşilor, familiei, altele dedicate locurilor şi unor fapte demne de a fi consemnate, altele prietenilor şi colegilor, dascălilor săi de-odinioară ori învăţăceilor de mai tîrziu…

Cartea este, aşa cum aprecia Daniela Bunduchi, într-una dintre prefeţele “Pauzelor îngîndurate”, “…o mărturisire despre un om şi un timp. Iată, pare a spune autorul, acesta sînt eu, acestea sînt legăturile mele cu lumea, de acolo am pornit, calea asta am străbătut-o şi aici am sosit; am fost teamă, am fost curiozitate, am fost rîs şi plîns, luptă şi odihnă, îndoială şi credinţă şi am ajuns cunoaştere; drumul meu a fost marcat de oameni şi de cărţi; dar, mai ales, de un anume timp; în afara acestuia aş fi devenit altul…”

Emil LUCA

Articole din aceeasi categorie

    Nu exista articole asemanatoare