Modernizarea Traseului Regional Transilvania Nord continuă cu „Drumul Bistriţei”

Consiliul Judeţean Cluj a depus în vederea evaluării, prin intermediul sistemului electronic naţional MySMIS 2014, proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională – Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriţei, prin modernizarea şi reabilitarea DJ 109 (intersecţie DN1C – limita jud. Sălaj) de la Km 0+000 la Km 31+976”.

Reabilitarea acestui drum judeţean reprezintă cel de-al doilea proiect care urmează să fie implementat în cadrul programului strategic vizând modernizarea infrastructurii rutiere a Traseului Regional Transilvania de Nord, după ce, la mijlocul lunii mai a.c., Consiliul Judeţean Cluj a depus pentru obţinerea finanţării proiectul vizând reabilitarea a peste 30 de km de drumuri judeţene – „Drumul Apusenilor”. Astfel, DJ 109 – Răscruci – Borşa – Aşchileu – limită jud. Sălaj reprezintă primul sector de drum judeţean cuprins în Drumul Bistriţei care urmează să fie reabilitat prin intermediul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

„Ceea ce urmărim este ca prin intermediul acestui proiect cu finanţare europeană să reabilităm în profunzime, potrivit celor mai exigente standarde, întregul traseu în lungime de 32 km al acestui drum. Atragerea acestor fonduri europene va determina o economie însemnată la bugetul judeţului, permiţându-ne astfel să reabilităm în plus alte sectoare de drumuri judeţene”, a declarat Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe,.

În ceea ce priveşte sectorul de drum judeţean 109, cuprins între km 0 şi 31+976, modernizarea şi reabilitarea acestuia va determina o îmbunătăţire considerabilă a condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor din comunele Bonţida, Borşa, Vultureni şi Aşchileu, dezvoltarea economică a zonei de Nord-Vest a judeţului Cluj, intensificarea legăturilor de cooperare economică, fluidizarea traficului, precum şi creşterea nivelului de siguranţă a cetăţenilor în ceea ce priveşte confortul, siguranţa circulaţiei şi protejarea mediului. Vor fi, astfel, finanţate acele lucrări de modernizare şi reabilitare care vor contribui în mod direct la îmbunătăţirea parametrilor relevanţi – creşterea vitezei de circulaţie cu aproximativ 35%, a siguranţei rutiere şi a portanţei acestui sector de drum, respectiv aşterneri de covoare asfaltice pe întreaga lungime a sectorului, amenajarea a 2256 mp de trotuare, construirea a 25 de staţii de autobus şi a 18 parcări, refacerea semnalizării rutiere, achiziţionarea a 10 celule fotovoltaice pentru luminarea trecerilor de pietoni, montarea a peste 7.500 metri de parapeţi metalici şi pietonali, amenajarea de poduri şi podeţe, realizarea accesului la proprietăţi private şi publice, construirea unor noi segmente de drum judeţean pentru conectarea la drumuri expres sau la coridoarele TEN-T (rutier, feroviar şi aeroportuar), etc.

Fiind un proiect depus spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, sursele de finanţare în valoare totală de 75.799.832,58 lei se constituie din asistenţa financiară nerambursabilă solicitată, în cuantum de 74.283.835,92 lei – 98% din valoarea proiectului, respectiv din contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Cluj în valoare de 1.515.996,66 lei.

***

Amintim în acest context faptul că Drumul Bistriţei cuprinde, pe teritoriul judeţului Cluj, nu mai puţin de cinci drumuri judeţene, care totalizează peste 83 de km. Astfel, după depunea pentru finanţare a proiectului de îmbunătăţire a infrastructurii DJ 109, în lungime de 32 de km, Consiliul Judeţean Cluj este în plin proces de pregătire a proiectului vizând reabilitarea porţiunii rămase nemodernizate. În acest sens, forul administrativ judeţean clujean pregăteşte în prezent documentaţia tehnico-economică necesară pentru întocmirea dosarului de finanţare aferentă proiectului de îmbunătăţire a infrastructurii rutiere pentru DJ 172A (limita jud. Bistriţa-Năsăud – Ţaga), DJ 161G (intersecţia DJ 109C) Sucutard – Petea – Pălatca – DN16) şi DJ 161 (intersecţia DN 16 – Gădălin – Bonţida – DN 1G). De asemenea, în ceea ce priveşte DJ 109C (intersecţia DJ 172 A) Ţaga – Sucutard – (intersecţia DJ 161G), în lungime de 7,66 km, Consiliul Judeţean Cluj a propus acest sector de drum spre finanţare din surse proprii, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 70/2016 privind aprobarea Programului de lucrări de modernizare şi reabilitare şi a Programului de lucrări de întreţinere curentă şi periodică a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2017.

 

Articole din aceeasi categorie