Mitropolitul Clujului: Dacă la Iordan Domnul Hristos a restaurat întreaga Creație, astăzi oamenii pângăresc și chinuiesc întreaga Creație

„Astăzi firea apelor se sfinţeşte şi se desparte Iordanul şi îşi opreşte curgerea apelor sale, văzând pe Stăpânul botezânduSe.

Ca un om ai venit la râu, Hristoase Împărate, şi Te sârguieşti a lua botez de rob, Bunule, din mâinile Înaintemergătorului, pentru păcatele noastre, Iubitorule de oameni”.

***

Mii de credincioși au participat, și în acest an, la Cluj-Napoca, la slujba de Bobotează oficiată de mitropolitul Clujului, ÎPS Andrei, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. Slujba de Sfinţire Mare a Apei a fost oficiată după Sfânta Liturghie, pe platoul din faţa Catedralei Mitropolitane, într-o zi în care gerul de Bobotează a lipsit cu desăvârșire. Poate tocmai de aceea mitropolitul Andrei le-a dat dreptate ecologiștilor, spunând că, dacă la Iordan Domnul Hristos a restaurat întreaga Creație, astăzi, oamenii pângăresc și chinuiesc întreaga Creație.

„S-au înșirat, ca o salbă de mărgăritare, și anul acesta, sărbătorile, și ele se încheie acum cu Boboteaza. Aceasta este un praznic mare, foarte mare, pentru că la Bobotează, numită și Epifanie, ni se arată Domnul Hristos, ni se descoperă în Slava Sfintei Treimi. Când a ieșit din apa Iordanului, fiind botezat de către Ioan, Cerurile s-au deschis, Duhul Sfânt s-a pogorât ca un porumbel, și glasul Tatălui a grăit: «Acesta este Fiul Meu iubit, întru Care am binevoit». De ce este așa de mare și de importantă această sărbătoare? Întâi de toate, pentru că ni se descoperă Sfânta Treime. Domnul Hristos este în apa Iordanului, Duhul Sfânt coboară din Cer, iar glasul Tatălui se aude din Cer mărturisind că Cel botezat este Fiul Său. Este foarte importantă această sărbătoare pentru că Domnul spală în apele Iordanului toate păcatele oamenilor. Și-a asumat firea noastră și a restaurat firea noastră, în Iordan. Și nu numai firea noastră, a oamenilor. Domnul Hristos restaurează întreaga Creație. Este un act regenerator, un act purificator pentru întreaga Creație” – a arătat mitropolitul Clujului, la finalul slujbei de Bobotează.

Dar, a adăugat înaltul ierarh, „ce constatăm mai târziu? Dacă la Iordan Domnul Iisus Hristos a restaurat întreaga Creație, din păcate noi, oamenii, pângărim și chinuim astăzi întreaga Creație. De aceea, cei care se problematizează, ecologiștii, au mare dreptate, pentru că noi chinuim Pământul în diferite chipuri, pângărim Pământul, poluăm natura înconjurătoare, şi din motivul acesta este şi încălzirea globală. Este frumoasă această zi de Bobotează, dar e prea călduroasă. Aşa că Domnul Hristos ne cheamă pe toţi la restaurarea noastră lăuntrică, să devenim oameni noi. El această lucrare a făcut-o la Iordan, dar fiecare în parte, apropiindu-ne de El, trebuie să ne renaştem, din nou”.

Mitropolitul Clujului a amintit apoi cum Nicodim, „cel preocupat de renașterea lăuntrică”, a venit la Domnul Hristos noaptea, și Domnul Hristos i-a zis: „Nimeni, nenăscut din apă și din Duh nu va intra în împărăția lui Dumnezeu”. „Acum, e vorba de botez, pentru că la Iordan Domnul Hristos săvârșește sfințirea apelor și apele devin vehicul purtător de Duh Sfânt (…) După ce a înviat din morți, Domnul Hristos le-a zis apostolilor: «Mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh». Domnul Hristos le-a dat ucenicilor porunca să boteze în apă, pentru că apa este purtătoare de Duh Sfânt” – a arătat ÎPS Andrei.

***

Și în acest an, credincioșii clujeni au primit apă sfințită în flacoane îmbuteliate. Pentru această sărbătoare au fost pregătite în jur de 25.000 de sticle de aghiasmă.

***

Termenul „aghiasmă” înseamnă deopotrivă atât lucrarea de sfinţire a apei, cât şi însăşi apa sfinţită. Aghiasma de la Bobotează este denumită „Mare” deoarece are o putere deosebită. Efectele sunt arătate chiar de textul rugăciunii: „Şi-i dă ei harul izbăvirii şi binecuvântarea Iordanului. Fă-o pe dânsa izvor de nestricăciune, dar de sfinţenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor pieire, îndepărtare a puterilor celor potrivnice, plină de putere îngerească. Că toţi cei ce se vor stropi şi vor gusta dintr-însa să o aibă spre curăţirea sufletelor şi a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfinţirea caselor şi spre tot folosul de trebuinţă…”. De aceea, Aghiasma Mare se păstrează nestricată vreme îndelungată, rămânând tot aşa de proaspătă, de curată şi de bună la gust, ca şi atunci când a fost scoasă din izvor.

M. TRIPON

Articole din aceeasi categorie