MEN: Valorile onorariilor pentru evaluările de manuale școlare – cu peste 30% mai mari decât anul trecut

Centrul Național de Evaluare şi Examinare (CNEE) reia apelul public pentru selecția cadrelor didactice în vederea constituirii grupurilor de lucru (pe discipline) care vor evalua proiectele de manuale şcolare pentru clasele I-VI. Înscrierea se derulează exclusiv online, în perioada 12 – 19 februarie, prin completarea formularului publicat pe site-ul CNEE.

„Procesul  se va derula conform prevederilor ordinului ministrului Educației Naționale nr. 5.645/2017 și vizează atât selecția profesorilor cu statut de evaluatori cooptați, cât și a specialiştilor externi (absolvenți de studii superioare în domeniul Științe ale educației). Misiunea experților selectați este de a analiza și evalua calitatea proiectelor de manuale şcolare propuse de autori/grupuri de autori. Principiile care stau la baza selecției sunt competența şi experiența acumulate/probate, precum şi disponibilitatea manifestată pentru implicarea în activitățile de evaluare a proiectelor de manuale școlare din anul școlar anterior” – informează MEN, prin intermediul unui comunicat remis presei.

Conform documentului citat, pentru a fi selectate în calitate de evaluatori cooptați, cadrele didactice trebuie să fie angrenate în activități de predare-învățare-evaluare în învățământul preuniversitar, corespunzătoare ciclului de învățământ și disciplinei pentru care se evaluează proiecte de manuale școlare și să probeze că posedă specializarea corespunzătoare sau o specializare înrudită, care-i acordă dreptul de a preda disciplina la care s-a înscris şi de a evalua proiectele de manuale şcolare depuse la disciplina în cauză. De asemeni, sunt obligatorii abilitățile practice de operare pe computer. În procesul de selecție a evaluatorilor cooptați, vor avea prioritate cadrele didactice care dețin fie gradul didactic I în domeniul disciplinei/în domenii conexe celui pentru care se înscriu, fie titlul ştiințific de doctor în aria de expertiză/arii conexe, sau au absolvit cursuri/module specifice activităților de evaluare a proiectelor de manuale şcolare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces.

„Activitatea grupurilor de lucru este supusă monitorizării CNEE. În situația în care cadrele didactice selectate nu demonstrează competență şi eficiență în activitatea desfăşurată, acestea pot fi înlocuite cu persoanele desemnate ca rezerve în urma selecției” – precizează MEN, adăugând că valorile nete ale onorariilor primite pentru evaluările de manuale școlare sunt, în acest an, cu peste 30% mai mari decât cele acordate anul trecut.

M. T.

Articole din aceeasi categorie