MEN selectează profesori care să evalueze proiectele de manuale şcolare pentru clasa a V-a

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a lansat, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), un apel pentru selecţia cadrelor didactice care vor evalua proiectele de manuale şcolare pentru clasa a V-a, valabile din anul şcolar 2017-2018.

Potrivit unui comunicat al MEN, remis presei, misiunea evaluatorilor este aceea de a analiza şi evalua calitatea proiectelor de manuale şcolare propuse de edituri.

„Din grupurile de lucru pot face parte cadre didactice angrenate în activităţi de predare-învăţare-evaluare în învăţământul preuniversitar, corespunzătoare ciclului de învăţământ şi disciplinei pentru care se evaluează proiecte de manuale şcolare. Prioritate vor avea cadrele didactice care fie deţin gradul didactic I în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care se înscriu, fie au absolvit cursuri/module specifice activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale  şcolare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces sau au titlul ştiinţific de doctor în aria de expertiză/arii conexe. Fiecare persoană îşi va putea depune candidatura exclusiv pentru o singură disciplină din cele cuprinse în planul-cadru pentru clasa a V-a” – precizează MEN.

Procesul de selecţie a candidaţilor se va desfăşura în trei etape: 13 – 31 martie: înscrierea candidaţilor; 3-7 aprilie: selecţia candidaţilor şi 10 – 14 aprilie: anunţarea rezultatelor selecţiei, individual, doar pentru candidaţii selectaţi. Alegerea componenţilor grupurilor de lucru şi comunicarea rezultatelor se vor desfăşura exclusiv on-line, pe platforma existentă pe www.rocnee.eu.

„Coordonatorii de discipline vor monitoriza activitatea grupurilor de lucru pe baza unor criterii de eficienţă/performanţă. În situaţia în care vor fi cadre didactice care nu demonstrează competenţă şi eficienţă în activitatea desfăşurată, acestea vor fi înlocuite pe parcursul anului şcolar 2016-2017 cu alţi membri, desemnaţi ca rezerve în urma procedurii de selecţie. La încheierea sesiunii de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a, activitatea cadrelor didactice cu statut de experţi cooptaţi va fi analizată şi ulterior va avea loc o actualizare a bazei de date” – precizează MEN.

M. T.

Articole din aceeasi categorie