MEN: Schimbarea planurilor-cadru de liceu este oportună, susțin majoritatea participanților la procesul de consultare publică

Majoritatea participanților la un proces de consultare publică inițiat de Ministerul Educației Naționale și Institutul de Științe ale Educației, în prioada 29 decembrie 2017 – 1 martie 2018, consideră că schimbarea planurilor-cadru de liceu este oportună. Cei care susțin schimbarea în cea mai mare măsură sunt elevii și părinții, însă, chiar dacă unii profesori sunt mai rezervați, și în rândul lor există un curent important care susține necesitatea acestei schimbări – informează MEN.

În mod specific, au fost supuse dezbaterii aspecte precum oportunitatea modificării planurilor-cadru de liceu, aspecte care trebuie îmbunătățite cu prioritate, autonomia școlii în plan curricular sau relația dintre trunchiul comun și curriculumul diferențiat sau cel la decizia școlii. De asemeni, au fost puse în discuție relevanța disciplinelor din planul-cadru și a numărului de ore alocate, în raport cu profilul de competențe al absolventului de liceu, condițiile specifice de implementare a noilor planuri cadru, respectiv beneficiile și riscurile specifice fiecărei variante puse în dezbatere.

„Dincolo de diferențele între susținătorii diverselor variante, analiza rezultatelor dezbaterii demonstrează că, în prezent, nu există o majoritate consolidată cu privire la o opțiune clară pentru o anumită formulă. Fiecare propunere supusă dezbaterii are susținătorii și criticii ei, la fel cum și numărul celor care nu susțin nici o variantă nu poate fi neglijat. Din consultare se desprinde ideea nevoii unei decizii de tip expert, dublată de măsuri specifice pentru pregătirea schimbărilor și de o constantă comunicare și consultare cu actorii din sistem” – precizează MEN, într-un comunicat remis presei.

Conform comunicatului, chestionarul online a fost accesat de 3.520 de persoane și au fost validate, după prelucrarea statistică, 2.612 chestionare completate. De asemeni, au fost transmise Ministerului Educației Naționale sau Institutului de Științe ale Educației 111 adrese/petiții/puncte de vedere/propuneri. Dintre acestea, 30 de adrese aparțin unor organizații nonguvernamentale/organizații locale active în domeniul educației, 6 sunt transmise de asociații profesionale/grupuri profesionale, 10 din partea unor unități de învățământ preuniversitar sau universitar, iar 67 din partea unor persoane individuale (52 profesori, 6 părinți, 5 elevi, un membru al Parlamentului).

„Obiectivul consultării publice a fost crearea unui spațiu de reflecție și de dezbatere pentru decidenți, practicieni, experți educaționali și pentru alți actori interesați cu privire la trei variante de planuri-cadru pentru liceu, filiera teoretică. În egală măsură, consultarea a oferit un cadru de evaluare a principiilor și criteriilor fundamentale care stau la baza proiectării noului curriculum național. În acest context, Ministerul Educației Naționale reiterează necesitatea încadrării în numărul actual de ore pe săptâmână, cu cel puțin păstrarea, dacă nu creșterea, numărului de ore alocate limbilor străine, TIC și disciplinei educație fizică” – se mai precizează în comunicat. Același document face și precizarea că în prezent, la nivelul MEN si ISE există un grup de lucru care va elabora, cu celeritate, varianta finală de plan-cadru pentru liceu, filiera teoretică, „pe baza informațiilor, observațiilor și cerințelor care s-au desprins din consultarea publică”.

M. T.

Articole din aceeasi categorie