MEN: Repartizarea locurilor/granturilor pentru studiile universitare finanțate de la bugetul de stat nu s-a făcut pe criterii politice

Repartizarea locurilor/granturilor pentru studiile universitare de licență, master și doctorat, finanțate de la bugetul de stat în anul universitar 2018 – 2019, nu s-a făcut pe criterii politice – precizează MEN, adăugând că s-a urmărit doar susținerea domeniilor prioritare de dezvoltare a României.

„Prin Hotărârea de Guvern nr. 131/2018, Guvernul României a aprobat cifrele de școlarizare pentru învățământul superior de stat în anul universitar 2018-2019, după cum urmează: Licență – 62.000 locuri finanțate de la bugetul de stat din care: 2.000 locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural; 5.000 locuri pentru domeniile prioritare de dezvoltare a României; Master – 35.600 locuri finanțate de la bugetul de stat din care: 4.600 locuri pentru domeniile prioritare de dezvoltare a României; Doctorat – 3.000 locuri finanțate de la bugetul de stat din care: 300 locuri pentru domeniile prioritare de dezvoltare a României. Domeniile prioritare de dezvoltare a României, definite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020, respectiv în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020, sunt: Bioeconomia; Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor; Energie, mediu și schimbări climatice; Eco-nanotehnologii și materiale avansate; Sănătatea” – precizează MEN, într-un comunicat remis presei.

Prin intermediul aceluiași document, MEN arată că, numeroase studii și analize (…) „ajung la o concluzie comună și anume aceea că structura instituțională și cea a ofertei educaționale nu sunt corelate cu nevoile pieței muncii. Din aceste studii reiese că peste 56% dintre programele oferite aparțineau științelor socio-umaniste”. „Urmare a alocării a 8% din locurile la licență și a 12,5% din locurile la programele de studii de master pentru susținerea domeniilor prioritare de dezvoltare a României, universitățile care nu aveau în portofoliu preponderent astfel de programe au suferit în acest an o ușoară diminuare a locurilor repartizate” – precizează MEN.

De asemeni, susține MEN, o altă problemă identificată în analizele, rapoartele și studiile luate în considerare sunt „derapajele universităților” de la buna guvernanță, referirile ministerului fiind, însă, exclusiv la Universitatea din București.

Conducerea Universității Babeș-Bolyai s-a declarat, miercuri, revoltată de repartizarea locurilor bugetate pentru anul universitar 2018-2019, și a solicitat ministrului Educației Naționale revizuirea acesteia.

M. T.

Articole din aceeasi categorie