MEN: Precizări cu privire la prima rectificare bugetară pe anul 2019

Bugetul Ministerului Educației Naționale, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2019, a beneficiat de o creștere de aproape 10 miliarde de lei față de bugetul acordat în anul 2018, iar execuția pe primul semestru este de 46% – informează MEN.

Aceeași sursă face precizarea că prin proiectul rectificării bugetare se propune diminuarea cheltuielilor cu suma de circa 1,03 miliarde de lei. Din aceștia, 400 de milioane de lei – la Titlul 10 „Cheltuieli de personal”, în urma supraestimării acestei categorii de cheltuieli la alcătuirea bugetului la începutul anului. De asemeni, prin plata obligațiilor către personalul didactic generate de sentințele judecătorești au fost obținute economii cu dobânzile aferente. Suma rămasă după rectificare asigură plata salariilor până la sfârșitul anului, plata titlurilor executorii, precum și plățile ce derivă din aplicarea Legii nr. 85/2016. Alte 440 milioane de lei – la Titlul 57 „Asistența socială”, sume aferente programului „Merg la școală”, „întrucât, până în prezent, actul normativ necesar derulării acestui program nu a fost aprobat”; 109.4 milioane lei – la Titlul „Transferuri între unități ale adiministrației publice” și 7 milioane de lei la „Bunuri și servicii” (la aceste capitole, sumele anulate reprezentând reținerile de 10% efectuate potrivit Legii 500/2002 privind finanțele publice, „sume ce nu se repartizează în semestrul al doilea decât dacă este necesar, după examinarea de către Guvern a execuției bugetare pe primul semestru”; 80 de milioane de lei – la Titlul 59 „Alte cheltuieli”; 20 de milioane de lei – la „Active nefinanciare”, ca urmare a menținerii nivelului cheltuielilor, în semestrul II, la un nivel comparabil cu plățile efectuate în primul semestru al anului.

„Referitor la Titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», suma de 2.1 miliarde de lei rămâne în buget drept credite de angajament, ceea ce dă posibilitatea începerii și derulării proiectului «Instrumente pentru clasă – table interactive». De asemenea, prin proiectul rectificării bugetare, la Titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă» se propune suplimentarea bugetului cu suma de 30 de milioane de lei credite bugetare, în vederea finalizării obiectivelor de investiții aferente Proiectului privind ducația timpurie (PRET), respectiv pentru finanțarea Proiectului privind învățământul secundar – ROSE. Totodată, pentru învățământul universitar, prin rectificare, se propune majorarea cheltuielilor cu suma de 500 milioane lei, asigurată prin majorarea veniturilor proprii cu suma de 250 milioane lei și reglementarea utilizării disponibilităților din anii anteriori în limita sumei de 250 milioane lei” – precizează MEN.

Conform aceleiași surse, după rectificarea bugetară, bugetul Ministerului Educației Naționale continuă să beneficieze de fonduri mai mari cu 42,4% faţă de anul 2018.

M. T.

Articole din aceeasi categorie