MEN: Livrarea manualelor şcolare pentru clasele I-V şi VI-XII este pe ultima sută de metri

Procesul de asigurare a manualelor şcolare pentru clasele I-IV, în anul şcolar 2017-2018, prin retipăriri, a fost finalizat, la data de 1 august, în 36 de judeţe. Până la sfârşitul acestei săptămâni, completarea stocurilor de manuale pentru elevii din ciclul primar se va încheia şi în judeţele aflate actualmente la un nivel de 95% – informează Ministerul Educaţiei Naţionale.

„Pentru clasele VI-XII, inspectoratele şcolare judeţene au încheiat contracte de retipărire cu editurile care deţin titlurile solicitate de şcoli, iar livrarea către depozitele de carte şcolară din judeţe este în desfăşurare. În majoritatea judeţelor, rata de livrare este de aproximativ 97%. În perioada imediat următoare editurile vor furniza şi celelalte pachete de manuale şcolare, astfel încât la începutul noului an şcolar elevii din clasele I-IV şi VI-XII vor avea manualele necesare derulării în condiţii normale a activităţii instructiv-educative” – se precizează într-un comunicat al MEN, remis presei.

În ce priveşte asigurarea manualelor şcolare pentru clasa a V-a, MEN face precizarea că licitaţia organizată de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) este în faza soluţionării contestaţiilor formulate de edituri. Din cele 25 de loturi de manuale ofertate au fost contestate 18. Pentru şapte discipline nu au fost depuse contestaţii, prin urmare au fost semnate acordurile-cadru cu editurile câştigătoare, urmând ca în perioada 7-11 august, unităţile de învăţământ să îşi exprime opţiunile în raport cu titlurile ce vor fi contractate.

Conform ordinului de ministru care aprobă planul-cadru pentru învăţământul gimnazial, pentru clasa a V-a sunt prevăzute următoarele discipline în trunchiul comun (TC): limba şi literatura română, limbă modernă 1, limbă modernă 2, matematică, biologie, educaţie socială, istorie, geografie, religie, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică şi sport, educaţie tehnologică şi aplicaţii practice, informatică & TIC, consiliere şi dezvoltare personală. Potrivit art. 64, alin. 9 din Legea educaţiei naţionale, „elevii şi profesorii din învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat beneficiază de manuale şcolare gratuite, atât pentru învăţământul în limba românã, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale” – mai precizează MEN

În anul şcolar 2017-2018, în clasa a V-a sunt aşteptaţi 171.115 elevi.

M. T.

Articole din aceeasi categorie